Kategorie produktów

COVID_0

Anty-COVID19 rozwiązanie do kontroli dystansu i kontaktu

To rozwiązanie oparte o technologię LoRaWAN pozwala skutecznie realizować działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa . Możliwość automatycznej kontroli dystansu z jednoczesnym monitoringiem relacji i wstecznym śledzeniem kontaktów pomiędzy pracownikami pozwala na zatrzymanie wirusa na jak najwcześniejszym etapie chroniąc jednocześnie zdrowie pracownika i interesy pracodawcy.

 

Kategorie: ,

Najważniejsze zasoby to zasoby ludzkie

Rozwiązanie Anty-COVID19 dedykowane jest wszystkim firmom niezależnie od branży i profilu prowadzonej działalności. Największą popularnością cieszy się wśród przedsiębiorstw, których ciągłość działania uzależniona jest od fizycznej obecności zatrudnionych w niej pracowników, zarówno w biurach, halach produkcyjnych, czy na budowach, oraz w przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym, np. branża wodociągowa, czy ciepłownicza.

Stworzenie właściwych, wymaganych przepisami prawa warunków pracy i zapewnienie możliwości przestrzeganie bezpiecznego dystansu jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Automatyzacja w zakresie realizacji i monitoringu nowych zasad bezpieczeństwa w znaczącym stopniu upraszcza procedury przeciwpandemiczne.

Podstawowe obszary zarządzania w ramach ochrony pracowników i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa:

Pomoc w utrzymywaniu bezpiecznej odległości i ograniczanie interakcji wirusów

każdy pracownik może być wyposażony w kompaktowy czujnik zbliżeniowy do noszenia na ciele. Umożliwia on łatwe monitorowanie interakcji w obszarach wspólnych, a także współpracuje z identyfikatorami bezpieczeństwa do kontroli dostępu.

 

 

Wzmocnienie działania ustanowionych w przedsiębiorstwie procedur i wprowadzenie rozwiązań wspomagających ich przestrzeganie

Zastosowanie czujników ułatwia przestrzeganie i monitorowanie wprowadzonych w przedsiębiorstwie procedur strefowych, wyrażonych jako maksymalne ilości osób mogących przebywać jednocześnie w konkretnej strefie lub pomieszczeniu. Ten sam mechanizm pozwala na uzyskanie informacji na temat dezynfekcji aktywów wspólnych.

 

 

Dostęp do informacji o interakcjach między pracownikami, aby zidentyfikować klaster zakażenia

Działy HR/BHP/Administracji mogą szybko i skutecznie wykrywać ośrodki zakażenia, a funkcja wstecznego śledzenia osoby zakażonej (dla potrzeb GIODO informacje dostarczane przez czujniki mogą być anonimizowane lub nie) umożliwia natychmiastowe zidentyfikowanie pracowników, z którymi zakażony wchodził w relację i ograniczenie negatywnego wpływu wirusa do minimum.

 

 

Automatyzacja bardziej skuteczna niż intuicja
Niezależnie od ilości dostępnych środków dezynfekcyjnych, ustalonych zasad, procedur, nakazów i zakazów najbardziej istotnym czynnikiem, decydującym o sukcesie lub porażce jest czynnik ludzki. Niefrasobliwość lub brak wiedzy jednego pracownika może zniweczyć wysiłek pozostałych. Zmiana nawyków pracy i przestrzeganie z pozoru abstrakcyjnych zasad gęstości czy polityki strefowej może być trudne. Proponowane rozwiązanie pozwala zmaterializować pojęcie  „dystansu", „strefy pracy" czy „ograniczonej gęstości" i postępować zgodnie z wytycznymi obowiązującej polityki sanitarnej. Rolą pracownika jest jedynie reagowanie na sygnały otrzymywane z systemu. To zdecydowanie mniej odpowiedzialne i dużo łatwiejsze do realizacji zadanie.

Funkcjonalności dostępne w ramach rozwiązania antyCOVIDowego:

Alarm zbliżeniowy

 • Dwa poziomy alarmowania: ostrzeżenie i bezpośrednie zagrożenie.
 • Scentralizowane monitorowanie zdarzeń kontaktowych.
 • Przycisk pomocy, forma dodatkowego zabezpieczenia.

 

 

Polityka strefowa

 • Powierzchnia użytkowa podzielona na strefy.
 • Powiadomienia dźwiękowe ułatwiające przestrzeganie zasad korzystania z konkretnej strefy.

 

 

 

Zasada gęstości

 • Sygnał dźwiękowy ułatwiający egzekwowanie zasad gęstości obszarów wspólnych.
 • Monitorowanie bliskości z uwzględnieniem odległości i czasu.
 • Scentralizowane monitorowanie i zgłaszanie naruszeń.
 • Śledzenie wsteczne łańcucha infekcji.

Sanityzacja aktywów wspólnych

 • Wykrywanie bliskości pracownika względem zasobu do użytku wspólnego.
 • Dezynfekcja zasobu na podstawie wskaźników użycia.
 • Identyfikowalność operacji czyszczenia.

 

 

 

Przyciski przywołania (np. pielęgniarki w szpitalach)

 • Funkcja przywołania i lokalizacji w jednym urządzeniu.
 • Opcja dodatkowa: śledzenie i monitoring sprzętu (np. medycznego).

 

 

 

Prywatność

 • Informacje dostarczane przez czujniki mogą być anonimizowane.
 • Funkcja dezynfekcji aktywów wspólnych i kontroli gęstości wymaga jedynie anonimowych informacji o bliskości i lokalizacji.
 • Łączność zabezpieczona jest kryptografią (HSM).