Kategorie produktów

Ubiquity_router

Ubiquiti

Ubiquity to rozwiązanie sprzętowo-programowe firmy ASEM, które zapewnia zaawansowany, bezpieczny zdalny dostęp serwisowy do instalacji. Ubiquity umożliwia zdalny serwis i rekonfigurację pracy systemów automatyki, a funkcje te redukują koszty związane z serwisem i eksploatacją.
Rozwiązanie zostało stworzone na potrzeby użytkowników, którym zależy na ciągłości pracy instalacji, szybkości serwisu, potrzebującym łatwego w użyciu narzędzia do konfiguracji i modyfikacji ustawień maszyn i całych instalacji. Są to funkcje szczególnie przydatne podczas fazy odbiorów i uruchomień instalacji, Ubiquity nie wymaga bowiem obecności wykwalifikowanej ekipy technicznej w miejscu uruchomienia, co znacznie obniża koszty obsługi.

Kategorie: , , ,

Ubiquity

Ubiquity zapewnia zdalny, bezpieczny dostęp za pośrednictwem połączenia VPN (z wykorzystaniem sieci Ethernet lub GSM/GPRS) do urządzeń automatyki (takich jak sterowniki PLC, napędy, a także systemy sterowania i zdalnego nadzoru), podłączonych do systemu poprzez port Ethernet lub port szeregowy). Rozwiązanie nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń i pozwala na pracę w oddalonych instalacjach podobnie jak w sieci lokalnej. Umożliwia serwisantom technicznym i inżynierom wsparcia zdalną diagnostykę i błyskawiczną reakcję na powstające problemy, bez konieczności wyjazdów i pobytów w fabrykach czy innych obiektach, co zdecydowanie obniża koszty serwisu. Ubiquity jest również bardzo przydatne podczas fazy uruchomienia i odbioru instalacji, ponieważ pozwala na wykonywanie zdalnych modyfikacji i aktualizacji aplikacji, debugowanie sterowników PLC i innych urządzeń automatyki dostępnych w sieci.

Ubiquiti – więcej możliwości dla urządzeń automatyki

Ubiquiti rozszerza funkcjonalności systemów nadzoru, wizualizacji i sterowania, będąc rozwiązaniem dostarczanym jako programowy komponent do instalacji na komputerach przemysłowych ASEM oraz innych producentów.

Platforma Ubiquity jest także wbudowana w panele HMI i systemy sterowania PAC firmy ASEM oparte na platformach Windows CE. Są to rodziny paneli operatorskich: HMI25, HMI30/31, HMI40, HMI600, HMI1200, HMI2000, HMI2200, a także paneli PAC: LP30/31, LP40.
Licencja Ubiquity Basic Runtime jest preinstalowana bezpłatnie w wybranych rodzinach komputerów panelowych i box producenta (m.in. komputery linii HT i OT, montowane na ramieniu VPC2200 i VK3200, a także box PC serii PB).

Routery Ubiquity serii RKxx i RMxx to niezależne rozwiązania zapewniające funkcjonalności zdalnego dostępu serwisowego dowolnym urządzeniem automatyki (także niewyposażonym w system operacyjny Win 32/64 lub Win CE). Za pośrednictwem routerów Ubiquity urządzenia wyposażone tylko w porty szeregowe są udostępniane także w sieci Ethernet. Routery RK/RM11 są wyposażone w modem 2G/3G/3G+EDGE/HSPA i umożliwiają dostęp do maszyn i instalacji bez użycia przewodowego połączenia internetowego.

Przemysłowe, bezpieczne połączenia i transmisja danych

O bezpieczeństwie rozwiązania stanowi kilka istotnych elementów. Pierwszym z nich jest zastosowanie przemysłowego, bezpiecznego połączenia VPN (Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna). Komunikacja VPN wykorzystywana przez Ubiquiti różni się od standardowych połączeń VPN, ponieważ działa na poziomie łącza danych. Oznacza to, że stacja nadzorująca łączy się ze zdalną siecią i uzyskuje adres IP z zakresu adresów fizycznych; stacja nadzorująca może wykorzystywać protokoły bazujące na trybie rozgłoszeniowym UDP; nie ma potrzeby zmiany konfiguracji funkcji gateway w urządzeniach zdalnych. Zdalny dostęp jest możliwy, ponieważ stacja nadzorująca wykorzystuje fizyczny adres IP.

Struktura sieci Ubiquity gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa poprzez zastosowanie protokołów SSL/TLS, które zapewniają poufność i integralność danych, a także uwierzytelnianie serwera. Dodatkowo bezpieczeństwo zapewnia szyfrowanie asymetryczne i certyfikat X509 do autoryzacji sesji, symetryczne szyfrowanie do transmisji danych oraz kody uwierzytelniania wiadomości (ang. MAC message authentification code) gwarantujące integralność danych.

Ubiquity umożliwia także dalsze podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez tworzenie grup użytkowników i urządzeń zdalnych ze zróżnicowanymi poziomami dostępu, co zapobiega wprowadzaniu zmian przez nieupoważnione osoby. Administratorzy mogą w dowolnym czasie sprawdzić odczyty parametrów, logowania użytkowników oraz drukować raporty dla poszczególnych urządzeń, operatorów, klientów itp.

Ubiquiti – możliwość współdzielenia dostępu do Internetu

Ubiquiti umożliwia realizację funkcjonalności współdzielenia dostępu do Internetu pomiędzy różnymi urządzeniami znajdującymi się w sieci. Konfiguracja funkcji odbywa się poprzez aplikację Ubiquiti Runtime (dla paneli operatorskich) lub konfigurator w aplikacji Control Center (dla routerów). Funkcja współdzielenia dostępu do Internetu może być udostępniona wszystkim urządzeniom znajdującym się w podsieci LAN. Możliwe jest również ograniczenie dostępu dla poszczególnych urządzeń za pośrednictwem filtrowania po adresach MAC.

Ubiquiti Web App

Aplikacja Ubiquiti Web jest dostępna bezpłatnie i umożliwia dostęp do zdalnego pulpitu urządzeń z zainstalowanym Runtime Ubiquity. Aplikacja może być obsługiwana z poziomu wszystkich urządzeń z przeglądarką kompatybilną z technologią HTML5. Aby ją uruchomić należy otworzyć przeglądarkę i wpisać adres: https://www.ubiquityweb.net.

Aplikacja webowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Ubiquity i wszystkich typów domen, z wyjątkiem „Private Server". Logując się do domeny, otrzymujemy listę urządzeń dostępnych w systemie zdalnego serwisu i za pomocą jednego kliknięcia  uzyskujemy dostęp do ich zdalnych pulpitów. Zdalny pulpit udostępnia wizualizacje pracy poszczególnych urządzeń oraz dostęp do ustawień systemowych wraz z ich możliwością ich zdalnej modyfikacji.

Ubiquiti Web App zapewnia pełną interakcję z pulpitem zdalnym i działa zarówno na komputerach PC z klawiaturą i myszką, jak i na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym z obsługą gestów.

Prosta aktualizacja do najnowszej wersji Ubiquiti

Środowisko Ubiquiti umożliwia obsługę automatycznych aktualizacji aplikacji Control Center, a także oprogramowania w urządzeniach dołączonych do Domeny.
Posiadanie najnowszej wersji aplikacji Ubiquiti Control Center umożliwia wykorzystywanie pełnej funkcjonalności systemu (zmieniającej się wraz z kolejnymi aktualizacjami), a także nawiązywanie połączeń z urządzeniami wyposażonymi w aktualną wersję oprogramowania.

Wszystkie urządzenia ASEM wyposażane w zdalny dostęp serwisowy Ubiquity (panele HMI, panele PAC, wybrane serie komputerów IPC) są udostępniane z najnowszą wersją środowiska.

Najnowsza wersja oprogramowania Ubiquiti Control Center jest dostępna do pobrania poniżej.

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno


Środowisko Ubiquiti składa się z następujących elementów:

  • Ubiquity Control Center jest aplikacją instalowaną na komputerze serwisowym, która umożliwia konfigurację połączenia z urządzeniami zdalnymi. Komputer z Ubiquity Control Center pełni funkcję stacji nadzorczej.
  • Ubiquity Runtime to aplikacja instalowana na urządzeniu zdalnym, z którym będzie nawiązywana komunikacja. Aplikacja Ubiquity Runtime dostępna jest dla urządzeń z systemem Windows 32/64/CE.
  • Domena na serwerze Ubiquity – konto na serwerze, które przechowuje informacje o użytkownikach oraz urządzeniach dostępnych w systemie.

Korzystanie z funkcjonalności zdalnego serwisu nie wiąże się z opłatami za przesyłane dane i urządzenia podpięte do systemu. Ubiquity oferuje nielimitowaną liczbę połączeń, przesyłanie danych bez limitu i nieograniczoną liczbę urządzeń.

Ubiquiti – jak to działa?

  • używa połączenia internetowego; tworzy sieć VPN pomiędzy komputerem serwisowym (który pełni funkcję stacji nadzorczej Ubiquity Control Center) a zdalnym urządzeniem (z aplikacją Ubiquity Runtime), aktywując dostęp do podsieci;
  • redundantna i rozproszona infrastruktura serwerów Ubiquity zapewnia pewne i ciągłe połączenie pomiędzy stacją nadzorczą a urządzeniem zdalnym poprzez VPN;
  • stacja nadzorcza uzyskuje dostęp do takich funkcji jak: zdalny pulpit, czat, wymiana plików, zdalne programowanie i serwisowanie urządzeń, aktualizacja aplikacji bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu zdalnym.

Komunikacja w chmurze

Domena Ubiquiti jest hostowana w chmurze, co z jednej strony zapewnia wysoki poziom dostępności, z drugiej zaś gwarantuje bezpieczeństwo danych. Dostęp do instalacji możliwy jest z dowolnego miejsca za pośrednictwem stacji nadzorczej Control Center. Aplikacja Control Center zawiera funkcje zdalnego pulpitu, narzędzie służące do wymiany plików (bez konieczności instalacji i konfiguracji serwerów FTP), a także prosty czat do komunikacji z operatorami zdalnych systemów. Połączenia te realizowane są w zaszyfrowanym tunelu.

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno