Kategorie produktów

Schemat_S-Monitoring_Saia_Burgess_Controls

Saia S-Monitoring

S-Monitoring to przyjazny dla użytkownika system do zarządzania zużyciem energii elektrycznej i innych mediów. Rozwiązanie pozwala na stopniowe wdrożenie, jego instalacja nie rujnuje budżetu firmy, a zużycie energii monitorowane jest już od chwili podłączenia liczników do panelu lub sterownika.

Kategorie: ,

Sercem hardwaru systemu S-Monitoring jest sterownik swobodnie programowalny lub panel webowy Saia PCD (do nich podłączane są liczniki energii). Panele i sterowniki Saia PCD to przemysłowej jakości urządzenia o długim cyklu życia z zapewnionym wsparciem nawet kilka lat po ich wycofaniu z produkcji.
Rozbudowane możliwości komunikacyjne sterowników i paneli programowalnych obsługujących system S-Monitoring pozwalają na rejestrowanie danych z liczników energii z interfejsami M-Bus, Modbus i S-Bus, a także z wyjściami impulsowymi. System można także rozbudować o funkcje odczytu danych w innych protokołach i z innych urządzeń niż liczniki (np. analizatory sieci lub urządzenia pracujące na instalacji). Za pomocą pakietu PG5 S-Monitoring można skomunikować z bazą danych MySQL.

Najważniejsze funkcje aplikacji S-Monitoring:

 • automatyczne wykrywanie liczników wpiętych do systemu,
 • porównywanie zużycia z poszczególnych liczników i cykli rozliczeniowych (zestawienia tygodniowe, dzienne, roczne, miesięczne),
 • łatwe tworzenie zestawień i raportów,
 • monitorowanie profilu obciążenia,
 • prosta funkcja „strażnika mocy",
 • rejestrowanie danych w plikach CSV,
 • automatyczne wysyłanie e-maili z danymi i alarmami,
 • podłączenie modułów wejść impulsowych PCD7.H104SE lub PCD7.H104D obsługujących liczniki
  z wyjściami S0,
 • zdalny dostęp do interfejsu użytkownika w przeglądarce www, dzięki aplikacji Saia Microbrowser dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS.

Aplikacja S-Monitoring służy do rejestracji i kontroli zużycia, prezentacji w różnych ujęciach oraz udostępniania danych pomiarowych lokalnie i zdalnie. Aplikacja udostępnia wiele funkcji do szybkiej analizy danych odczytywanych z liczników np. porównywanie odczytów pomiędzy różnymi licznikami w różnych przedziałach czasowych. Dane dotyczące zużyć i kosztów prezentowane są na czytelnych wykresach słupkowych. Istnieje także funkcja grupowania liczników, co pozwala na wygodną prezentację danych dotyczących np. danej instalacji, budynku, obiektu.
S-Monitoring rejestruje w pamięci sterownika dane z liczników w postaci plików CSV, dzięki czemu mogą być one pobrane na dysk twardy komputera i poddane zaawansowanej analizie np. w arkuszu kalkulacyjnym.
Dostęp do aplikacji wizualizacyjnej systemu jest kontrolowany. S-Monitoring ma zdefiniowane dwa poziomy użytkowników (o prawach administratora i gościa), dzięki czemu istnieje możliwość limitowania praw dostępu do niektórych danych aplikacji osobom niepowołanym.
Aplikacja udostępnia także funkcje automatycznego wysyłania SMS-ów lub e-maili z raportami do zdefiniowanej grupy odbiorców (w określonych interwałach czasowych lub w sytuacjach alarmowych).

Kontrola mocy zamówionej

Oprócz monitorowania zużycia energii przez poszczególne maszyny, linie technologiczne lub najemców S-Monitoring może także zabezpieczać przedsiębiorstwa przed przekroczeniem mocy umownej.

Prostą funkcję „strażnika mocy" z zastosowaniem systemu S-Monitoring można zrealizować na 2 sposoby:

 1. W momencie przekroczenia określonej wartości mocy sterownik wysyła do zdefiniowanych odbiorców alarm (e-mailem) lub zostaje wysterowane wyjście cyfrowe sterownika (i np. zapala się sygnalizacyjna lampka albo włącza sygnał dźwiękowy).
 2. W chwili osiągnięcia wartości mocy określonej jako graniczna (przekroczenia progu alarmowego) sterownik automatycznie odłącza wybrany wcześniej obwód. Są to najczęściej  takie odbiorniki, których działanie nie jest w danym czasie niezbędne i ich wyłączenie nie przyniesie niepożądanych efektów.

Opisane rozwiązanie w prosty sposób, skutecznie i profesjonalnie zabezpiecza przedsiębiorstwo przed przekroczeniem mocy umownej, pozwalając uniknąć kar finansowych. Tym, co wyróżnia S-Monitoring spośród innych rozwiązań są niskie koszty wdrożenia i brak bariery w postaci skomplikowanej i czasochłonnej implementacji.

Aplikacja realizująca funkcje S-Monitoringu jest dostępna bezpłatnie i wbudowana w:

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno