Kategorie produktów

SABUR_System_zarzadzania_i_monitoringu_zuzycia_mediow

System zarządzania i monitoringu zużycia mediów

SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów to rozwiązanie, którego zadaniem jest monitoring on-line energii elektrycznej z uwzględnieniem strażnika mocy zamówionej oraz liczników gazu, wody, ciepła i innych mediów. SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów to rozwiązanie chmurowe (cloud computing), dzięki czemu zarządcy obiektów rozproszonych otrzymują narzędzie dostępu do danych dotyczących zużycia mediów ze wszystkich obiektów i aplikacji za pośrednictwem Internetu.

SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów nagrodzony Złotym Medalem Targów Automaticon 2018.

Kategorie: ,

SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów to rozwiązanie chmurowe, eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu (komputery, serwery), oraz zapewnia użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne w zarządzaniu obiektami rozproszonymi.
Na serwerze wirtualnym pracuje aplikacja, która  zbiera dane dotyczące zużycia wszystkich mediów z obiektów rozproszonych. Dane te są analizowane on-line, a użytkownik końcowy otrzymuje informacje tj.:

 • bieżące wykorzystanie mediów np. energia elektryczna, woda, gaz, ciepło, sprężone powietrze i in.,
 • analiza mocy średniej 15-minutowej,
 • ostrzeżenia o zbliżających się przekroczeniach (alerty e-mail/SMS),
 • predykcja przekroczeń,
 • definiowanie mocy zamówionej dla obiektu i odbiorców,
 • zaawansowane funkcje raportowania i analizy danych (Dream Report).

Dzięki temu, że aplikacja została wykonana w standardzie HTML5, dostęp do danych może odbywać się za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnych komputerów i urządzeń mobilnych (np. smartfon, tablet).

SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów dostarcza bieżące analizy i dane pomiarowe, a także umożliwia weryfikację poprawności działania instalacji lub linii produkcyjnych, działając jak system wczesnego ostrzegania.

Ciekawostką jest również fakt, że poza zarządcami powierzchni magazynowych czy handlowych dostęp do swoich danych mają także jego klienci końcowi – najemcy.

Zastosowanie rozwiązania SABUR System zarządzania i monitoringu zużycia mediów to rozwiązanie, które w natychmiastowy sposób przekłada się na wymierne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa:

 • zbiorcze zarządzanie siecią rozproszonych obiektów – jeden system dedykowany dla wielu obiektów,
 • oszczędności wynikające z zakupu sprzętu komputerowego dzięki zastawaniu chmury obliczeniowej,
 • szybka i prosta rozbudowa rozwiązania o nowe obiekty w kolejnych lokalizacjach,
 • brak kar za przekroczenie mocy zamówionej,
 • efektywny system wymiany informacji z najemcami o zużyciu mediów – podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji zużycia,
 • planowanie zakupów energii i wyboru najkorzystniejszych finansowo taryf,
 • możliwość oferowania dodatkowych usług dla najemców – wgląd do danych

Poznaj „7 zasad efektywnego zarządzania zużyciem mediów w Twoim obiekcie".

SABUR system zarządzania i monitorowania zużycia mediów – DLACZEGO WARTO?

 • Proste i szybkie uruchomienie. Automatyczny odczyt danych z liczników energii i koncentratorów liczników impulsowych zapewnia natychmiastowe monitorowanie zużycia
 • Nowoczesna aplikacja wizualizacyjna, wykonana w standardzie HTML5 − bieżąca analiza danych
  z dowolnego miejsca, na różnych urządzeniach
 • Możliwość etapowej realizacji inwestycji
 • Możliwość integracji z centralną aplikacją chmurową do gromadzenia, zarządzania i wizualizacji danych z obiektów rozproszonych
 • Elastyczność i otwartość pozwalają połączyć system monitorowania zużycia mediów z większym systemem automatyki i umożliwiają integrację z systemami MES, ERP czy BI
 • Otwarta natura warstwy zarządzania: rozwiązanie nie wymaga wprowadzania zmian na poziomie automatyki w systemie istniejącym w przedsiębiorstwie − pierwszy krok do optymalizacji zużycia mediów jest łatwiejszy
 • Łatwa integracja z radiomodemami ACW firmy ATIM – bezprzewodowa transmisja danych, jeśli układanie okablowania jest trudne lub kosztowne
 • Sabur Developer Support zapewnia komfort użytkownikom, gwarantując pewność prawidłowego działania aplikacji. Pakiet oferuje zdalny dostęp do instalacji oraz kwartalne przeglądy serwisowe.

 

Prosta instalacja i uruchomienie…

SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów nie wymaga pracochłonnej konfiguracji, specjalnych narzędzi programistycznych, a jego obsługa ‒ zaawansowanej wiedzy. Automatyczne rozpoznawanie i odczyt danych z liczników energii i koncentratorów liczników impulsowych z interfejsem S-Bus zapewnia natychmiastowe monitorowanie zużycia mediów, już od momentu podłączenia urządzeń do systemu. Dzięki bezproblemowej rozbudowie czy wymianie liczników istnieje możliwość etapowej realizacji inwestycji.

… i jeszcze prostsza konfiguracja systemu

Nasze rozwiązanie do zarządzania i monitoringu zużycia mediów w prosty sposób umożliwia definiowanie obiektów/najemców i przypisywanie im odpowiednich liczników, umożliwia także dynamiczne wyszukiwanie liczników/obiektów, a także ich sortowanie według wybranych kryteriów. Funkcja grupowania liczników pozwala na wygodną prezentację danych dotyczących np. danej instalacji, budynku i obiektu. Użytkownik otrzymuje dostęp do odczytanych danych wraz z informacją z którego licznika pochodzą.

Przejrzysta analiza danych, przejrzyste raportowanie

System automatycznie rejestruje w pamięci sterownika dane w postaci plików CSV, dzięki czemu mogą być one pobrane na dysk komputera i poddane zaawansowanej analizie, np. w arkuszu kalkulacyjnym. Użytkownik ma stały dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych danych, a dynamiczne wyszukiwanie podłączonych urządzeń zapewnia ich szybką analizę. Wygenerowane raporty, dzięki załączonemu narzędziu S-Energy Report, dopełniają poczucie komfortu pracy z systemem. Dla chcących wiedzieć więcej, system umożliwia również integrację z profesjonalną platformą do raportowania i analizy danych Dream Report.

Nowoczesna wizualizacja

W urządzeniach nadzorujących pracę systemu zaimplementowana jest nowoczesna aplikacja wizualizacyjno-sterująca, wykonana w standardzie HTML5. Umożliwia ona wygodny dostęp do bieżącej i historycznej analizy danych na dowolnym urządzeniu bez żadnych dodatkowych obostrzeń – wystarczy przeglądarka internetowa. Zaawansowane, czytelne wykresy i tabele z danego obiektu/licznika, wykresy porównawcze czy sumaryczne zestawienia to tylko niektóre z możliwości systemu. Co więcej, aplikacja jest responsywna, dzięki czemu będzie ona wyglądała dobrze zarówno na małym ekranie smartfona jak i na dużym, 50-calowym ekranie telewizora.

Przesyłanie danych do serwera w chmurze

W przypadku większej liczby obiektów istnieje możliwość integracji z centralną aplikacją chmurową. Gromadzenie, zarządzanie i wizualizacja danych z obiektów rozproszonych jeszcze nigdy nie były tak proste, a dostęp do bieżących i historycznych analiz tak wygodny!

Funkcja strażnika mocy

Rozwiązanie SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów zapewnia realizację funkcji strażnika mocy. Użytkownik ma możliwość indywidualnego zdefiniowania mocy zamówionej dla obiektu oraz wartości mocy odpowiednich dla poszczególnych stopni zasilania. Może także określać moc dla wybranych grup odbiorców. Moc zamówiona jest analizowana przez system w interwałach 15 minutowych (zgodnie z procedurą, wg której dany obiekt rozlicza się z dostawcą energii). Jej wartość graniczna również może być określana indywidualnie dla  poszczególnych obiektów/najemców czy grup. W momencie zbliżania się do przekroczenia wartości, system wysyła ostrzeżenia e-mail bądź SMS.

System oparty o szwajcarskie urządzenia Saia PCD

System do monitoringu i zarządzania zużyciem mediów pracuje w oparciu o najwyższej jakości (cykl życia 25 lat) urządzenia szwajcarskiej firmy Saia Burgess Controls (SBC).

Jego podstawowe elementy stanowią:

 • urządzenia nadzorujące pracę systemu – sterowniki PLC serii Saia PCD, których możliwości komunikacyjne pozwalają na automatyczne wykrywanie i rejestrowanie danych z liczników
 • liczniki energii elektrycznej Saia PCD z interfejsem S-Bus, do pomiarów bezpośrednich, pośrednich, jednofazowe i trójfazowe
 • koncentratory liczników impulsowych PCD7.H104SE i PCD7.H104D

Do systemu można włączyć także liczniki innych mediów (np. ciepła, wody, gazu czy sprężonego powietrza), a także czujniki podłączone do wejść sterowników (lub skomunikowane z PLC za pomocą protokołu). Dzięki temu monitorować można praktycznie wszystkie media wykorzystywane w obiekcie czy zakładzie przemysłowym.

Zbudowanie systemu w oparciu o urządzenia z serii Saia PCD zapewnia jego otwartość komunikacyjną i możliwość integracji z innymi systemami (. in. bazami danych, np. MySQL, systemami MES, ERP, BI programami do raportowania Dream Report czy generowania faktur), a zastosowanie sterowników PLC – możliwość rozbudowy i modyfikacji algorytmów i ekranów wizualizacyjnych. Ta elastyczność sprawia, że rozwiązanie jest „żywe" i bez problemu „nadąża" za potrzebami i zmianami w przedsiębiorstwie.

Pakiet SABUR DEVELOPER SUPPORT

Dodatkowo, dostawca rozwiązania umożliwia zawarcie umowy serwisowej w ramach pakietu Sabur Developer Support. Zapewnia ona szybkie, zdalne (bez konieczności wizyt na obiekcie) wsparcie eksperta przy uruchomieniach, modyfikacjach i rozwiązywaniu problemów oraz okresowe zdalne przeglądy systemu (aktualizacje aplikacji i oprogramowania w urządzeniach, kontrola poprawności pracy). Funkcjonalność ta opiera się na technologii Ubiquity firmy ASEM, wykorzystując router Ubiquity RK11 i domenę Ubiquity firmy Sabur. Rozwiązanie gwarantuje bezpieczny dostęp do instalacji za pośrednictwem tunelu VPN.

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno