Moduł zdalnych we/wy PCD3.T666

PCD3.T666 to moduł zdalny Smart RIO z wbudowanym łączem Ethernet. Jest wyposażony w 4 sloty na moduły we/wy (liczba we/wy może być rozszerzona do 256), gniazdo rozszerzenia dla kaset PCD3.Cxxx, pamięć na program 128 kB i port szeregowy. PCD3.T666 pozwala na rozbudowę możliwości komunikacyjnych z zastosowaniem modułów serii PCD3.F1xx. Smart RIO może autonomicznie realizować własny program sterujący (jak PLC) i komunikować się w sieci bez pośrednictwa stacji master, umożliwiając budowę bezpiecznych, prostych w użytkowaniu i serwisowaniu rozproszonych systemów automatyki.
Kasety Saia Smart RIO są laureatem konkursu Produkt Roku 2011 miesięcznika Control Engineering Polska w kategorii „Sieci Przemysłowe, Ethernet Przemysłowy”.

Saia Smart RIO to funkcjonalnie klasyczna kaseta na moduły zdalnych we/wy, która jednocześnie realizuje program sterujący. Różnica wobec klasycznych modułów zdalnych we/wy RIO wynika z tego, że aplikacja sterująca nie musi być wgrywana i serwisowana lokalnie w szafie sterowniczej. Smart Automation Manager (czyli jednostka centralna PCD) wgrywa program zdalnie do stacji Smart RIO, a następnie sprawdza i monitoruje jego realizację. W przypadku konieczności wymiany komponentów sprzętowych sieci, czynność tę wykonać może każdy doświadczony pracownik czy elektryk – nie ma potrzeby wzywania inżyniera serwisowego. Przy wymianie modułu S-RIO nowe urządzenie może być podłączone bezpośrednio do sieci i automatycznie zostaje skonfigurowane, przejmując zadania uszkodzonej stacji – urządzenie master wykryje zmianę jednostki i wgra do niej program, który stacja powinna realizować. Również w przypadku awarii magistrali każda ze stacji S-RIO będzie realizowała swój fragment programu. Wymiana uszkodzonej magistrali na nową powoduje automatyczne wgranie przynależnego stacji fragmentu programu. Po wznowieniu komunikacji stacja master sprawdzi, czy każda ze stacji we/wy realizuje przynależny jej kod programu – jeśli nie, to przywróci odpowiednie ustawienia aplikacji sprzed awarii. Automatyczne wgrywanie kodu programu ze sterownika do modułów zdalnych znacząco wpływa na szybkość uruchamiania instalacji. Istotne jest ono także z punktu widzenia eksploatacji, tym bardziej, że żadne dodatkowe narzędzia softwarowe nie są do tego potrzebne.

Wiele operacji, które dotychczas wymagały obecności serwisanta, może być wykonywanych zdalnie. Zaimplementowany web-serwer służy do zdalnej konfiguracji, diagnostyki i podłączenia lokalnego webpanelu. Zdalny serwis może być realizowany podczas normalnej pracy urządzeń. Oprócz komunikacji poprzez sieć Ethernet, moduły S-RIO mają wbudowany port USB, który umożliwia szybką, lokalną diagnostykę i konfigurację bez konieczności znajomości adresu IP danej stacji.

Kasety Smart RIO nie tylko wyglądem przypominają sterowniki rodziny Saia PCD3. Te nowoczesne moduły we/wy oferują możliwość autonomicznej realizacji własnego programu sterującego, dzięki czemu instalacja może pracować bez przestojów w przypadku  braku połączenia ze stacją master. Jest to ogromna różnica wobec klasycznego modelu komunikacji modułów RIO ze stacją master, gdzie w momencie awarii sterownika głównego czy przerwania komunikacji, moduły zdalne przestają realizować swoje zadania. Innowacją jest także możliwość bezpośredniego przekazywania danych pomiędzy wszystkimi stacjami RIO pracującymi w sieci bez pośrednictwa stacji master.

Kasety Smart RIO są wyposażone w 4 sloty na standardowe moduły we/wy rodziny Saia PCD3. Dzięki możliwości rozbudowy liczba we/wy może być rozszerzona do 256. Użytkownik może wybierać spośród ponad 40 rodzajów modułów we/wy różnego typu.

 • Liczba slotów na moduły we/wy: 4 (rozszerzalna do 16)
 • Liczba we/wy: 64 w jednostce podstawowej (rozszerzalne do 256)
 • Wspierane moduły we/wy: Saia PCD3.Exxx, PCD3.Axxx, PCD3.Bxxx, PCD3.Wxxx
 • Rozbudowa za pomocą modułów komunikacyjnych: PCD3.F1xx
 • Maksymalna liczba stacji RIO: 128
 • Protokół komunikacyjny: Ether-S-IO
 • 128 kB pamięci programu użytkownika
 • 512 kB pamięci flash z systemem plików
 • Wbudowane interfejsy komunikacyjne USB, RS-485 oraz Ethernet TCP/IP
 • Napięcie zasilania: 24 V DC
 • Temperatura pracy: 0-50 ᵒC
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję