PcVue

Platforma programowa PcVue wykorzystuje najnowsze technologie i oferuje zoptymalizowaną kontrolę nad procesami. Dzięki jej funkcjom możliwe jest skonfigurowanie niezawodnego, bezpiecznego i wydajnego systemu SCADA, którego przyjazny interfejs umożliwia prostą i szybką obsługę. Zapewniając bezpieczne, stabilne i skalowalne oprogramowanie, PcVue ujednolica działania operacyjne i upraszcza procesy transformacji cyfrowej w branżach dążących do zwiększenia produktywności i zrównoważonego rozwoju.

 

PcVue - platforma programowa dla IoT i SCADA Platforma PcVue

 

PcVue - to kompleksowy produkt reprezentujący najnowsze osiągnięcia w oprogramowaniu SCADA od samodzielnego do wielostanowiskowego monitorowania i sterowania. Oferuje ergonomiczną platformę i nowoczesne narzędzia oparte na technologii obiektowej, dzięki którym możliwe jest skrócenie czasu tworzenia aplikacji do minimum.

Powstał na bazie rekomendacji integratorów, producentów OEM i użytkowników końcowych, dlatego też spełnia standardy branżowe dotyczące niezawodności i wydajności. Zawiera również najnowsze narzędzia standardów interfejsu użytkownika Microsoft i funkcje bezpieczeństwa platform Windows®. Spełnia wymagania aplikacji zarówno dla pojedynczego użytkownika, jak i dla złożonych aplikacji klient-serwer z redundancją.

 

PcVue - cechy i korzyści:

Intuicyjny interfejs użytkownika. PcVue oferuje przyjazny i łatwy do nauki interfejs, który skraca czas potrzebny na szkolenie operatorów. Intuicyjność interfejsu przekłada się na zwiększenie efektywności pracy, zmniejszenie liczby błędów operatorów oraz szybsze rozwiązywanie problemów.

Wysoka skalowalność. PcVue jest skalowalny i elastyczny, co pozwala na jego zastosowanie zarówno w małych instalacjach, jak i w dużych, rozbudowanych systemach przemysłowych. Dzięki temu PcVue może rosnąć wraz z przedsiębiorstwem, bez konieczności wymiany całego systemu.

Zaawansowane funkcje analityczne. PcVue oferuje zaawansowane funkcje analityczne, które umożliwiają monitorowanie i optymalizację procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwa mogą szybciej reagować na nieprzewidziane zdarzenia, optymalizować procesy produkcyjne i zwiększać wydajność operacyjną.

 

Platforma PcVue Elastyczna architektura. PcVue wspiera różnorodne protokoły komunikacyjne, takie jak Modbus, OPC, BACnet i wiele innych, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami i urządzeniami. Elastyczna architektura pozwala na łatwą adaptację do specyficznych potrzeb różnych branż i systemów.

Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa. PcVue posiada zaawansowane mechanizmy ochrony danych oraz zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, które są kluczowe z punktu widzenia ochrony krytycznych danych i infrastruktury przemysłowej.

Wsparcie dla IoT. PcVue umożliwia integrację z urządzeniami IoT, co pozwala na zbieranie i analizowanie danych z różnych źródeł. Wsparcie dla IoT rozszerza możliwości systemu, umożliwiając bardziej kompleksowe zarządzanie i monitorowanie procesów.

Zdalny dostęp. PcVue oferuje możliwość zdalnego dostępu, co pozwala na monitorowanie i zarządzanie systemem z dowolnego miejsca na świecie. To szczególnie istotne dla firm działających w wielu lokalizacjach, które potrzebują centralnego zarządzania i monitoringu.

Niezawodność i ciągły rozwój. PcVue jest systemem sprawdzonym i niezawodnym, który jest ciągle rozwijany i aktualizowany. Ciągły rozwój i wdrażanie najnowszych technologii zapewnia, że PcVue pozostaje na czołowej pozycji w dziedzinie systemów SCADA, oferując najnowsze funkcje i usprawnienia.

 

WebVue WebVue

Wykorzystuje przeglądarkę internetową oraz połączenie internetowe lub intranetowe, aby zapewnić zdalne wyświetlanie i kontrolę procesów. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia (nazwa użytkownika i hasło) może uzyskać zdalny dostęp do aplikacji PcVue SCADA z dowolnego miejsca w sieci. Zdalny dostęp do aplikacji jest niezależny od systemu operacyjnego i działa w oparciu o standardową przeglądarkę internetową.

 

TouchVue TouchVue

Aplikacja mobilna dla działów i służb serwisowych zapewniająca dostęp do danych pochodzących z różnych stacji PCVue. Generuje powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym na telefonie obsługi technicznej i udostepnia interfejs do reagowania na nie. Dostęp do wartości bieżących i archiwalnych z obiektu umożliwia dokładną analizę zdarzeń. Opiera się na najnowszych technologiach, które oferują ekonomiczne rozwiązanie łączące ergonomię, bezpieczeństwo i łatwość wdrożenia.

SnapVue SnapVue

Wykorzystując geolokalizację, aplikacja SnapVue zapewnia dynamiczny interfejs HMI, który zmienia się w miarę poruszania się użytkownika w danym obszarze. System świadomy faktycznej lokalizacji pracownika udostępnia informacje związane z jego najbliższym otoczeniem. Dodatkowo, automatycznie dostosowuje się do roli użytkownika co pozwala mu nadzorować otaczające go instalacje i realizować zadania z obszaru monitoringu i kontroli instalacji. 

 

 

Nowa wersja PcVue - jeszcze więcej możliwości!

Platforma PcVue

 • Optymalizacja zużycia energii oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, dzięki wykorzystaniu funkcji monitorowania wideo, kontroli dostępu i wykrywania włamań. Wykorzystano tu najnowocześniejsze modelowanie informacji o budynku (BIM) do renderowania trójwymiarowego.
 • Monitorowanie i kontrola stacji ładowania pojazdów elektrycznych, dzięki wsparciu protokołu OCPP (Open Charge Point Protocol). Ponadto, dostęp do aplikacji mobilnej EV-smart, pomagającej kierowcom w procesie ładowania EV oraz funkcji Smart Charging do globalnej optymalizacji mocy.
 • Zestaw aplikacji do monitorowania farm fotowoltaicznych, pozwalających na skrócenie czasu wdrożenia systemów monitorowania i kontroli przez operatorów.

 

PcVue

MONITOROWANIE I KONTROLA:

Intuicyjny interfejs graficzny:

 • Biblioteki obiektowe2D/3D
 • Ponad 60 predefiniowanych animacji
 • Wielojęzykowość aplikacji
 • Kontrola mapy SIG
 • Przeglądarka BIM
 • Monitoring wizyjny (ONVIF, RSTP)

Zaawansowane zarządzanie alarmami i zdarzeniami:

 • Konfigurowalne okna alarmów i zdarzeń
 • Filtrowanie, sortowanie, maskowanie według statusu, priorytetu i / lub atrybutu – możliwość modyfikacji on-line
 • Kontekstowe zarządzanie alarmami Liczniki alarmów

Trendy:

 • Monitorowanie i Jednoczesne wyświetlanie trendów w czasie rzeczywistym i historycznych Konfigurowalny interfejs
 • Trendy porównawcze
 • Łączność
 • Eksport trendów danych do Excela

ŁĄCZNOŚĆ:

 • Drivery BMS:  BACnet™, DALI\WAGO®, KNX, LonWorks®, SIEMENS OPC, MK8000 IP POSM
 • Drivery dla systemów zasilania, PV: IEC 60870-5-104 Client/Serwer, IEC 60870-5-101 Client, IEC 61850 Client, DNP3, CCP, OCPP
 • Inne (100+): OPC,  IP Modbusa, SNMP
 • IoT: LoRa, sigfox, MQTT
 • Interoperacyjność: OPCDA/UA, Usługi internetowe,  SDK, Integracja z rozwiązaniami chmurowymi, Sterowanie, Uniwersalne łącze danych: SQLBridge dla źródeł danych ADO.NET

ZASTOSOWANIE:

 • Elastyczne architektury: Jednostanowiskowa, wielostanowiskowa i rozproszona.
 • Aplikacje mobilne: TouchVuei SnapVue.
 • Scentralizowane zarządzanie projektami.
 • Bezpieczeństwo i ochrona:
   • Scentralizowane zarządzanie uprawnieniami dzięki uwierzytelnianiu Windows Active Directory
   • Bezpieczne połączenia HTTPS Obsługa SYSLOG Scentralizowane zarządzanie projektami

PRZETWARZANIE DANYCH:

 • Archiwizacja Lokalna lub scentralizowana archiwizacja SQLServer
 • Efektywność energetyczna: KPI, Dashboardy
 •  Raporty:
   • Edycja i generowanie raportów dynamicznych dostępnych w kilku formatach
   • Dystrybucja na żądanie lub automatyczne generowanie
   • Wysyłka raportu mailem
   • Dostęp poprzez konfigurowalny interfejs sieciowy

KONFIGURACJA:

 • Smart Generators: Narzędzie do importowania konfiguracji z oprogramowania firm zewnętrznych platforma konfiguracyjna (sterowniki PLC, oprogramowanie CAD, SCADA innych firm, oprogramowanie własne): AUTOCAD®, BACnet™, DALI\WAGO®,, LNS® Saia Burgess Controls, Schneider Unity®, Siemens STEP 7, Portal Siemens TIA, WAGO® …
 • Architekt aplikacjI Modelowanie i generowanie projektów według modeli
 • Eksplorator aplikacji: Narzędzie «All-in-one» dla konfiguracji i diagnostyki

Broszura_PcVue_PL Pobierz

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję