Ubiquity

Ubiquity to rozwiązanie sprzętowo-programowe firmy ASEM, które zapewnia zaawansowany, bezpieczny zdalny dostęp serwisowy do instalacji. Ubiquity umożliwia zdalny serwis i rekonfigurację pracy systemów automatyki, a funkcje te redukują koszty związane z serwisem i eksploatacją. Rozwiązanie zostało stworzone na potrzeby użytkowników, którym zależy na ciągłości pracy instalacji, szybkości serwisu, potrzebującym łatwego w użyciu narzędzia do konfiguracji i modyfikacji ustawień maszyn i całych instalacji. Są to funkcje szczególnie przydatne podczas fazy odbiorów i uruchomień instalacji, Ubiquity nie wymaga bowiem obecności wykwalifikowanej ekipy technicznej w miejscu uruchomienia, co znacznie obniża koszty obsługi.

Ubiquity

Ubiquity zapewnia zdalny, bezpieczny dostęp za pośrednictwem połączenia VPN (z wykorzystaniem sieci Ethernet / Wifi / 3G /4G LTE) do urządzeń automatyki (takich jak sterowniki PLC, napędy, a także systemy sterowania i zdalnego nadzoru), podłączonych do systemu poprzez sieć Ethernet, wifi, port szeregowy lub USB). Rozwiązanie nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń i pozwala na pracę w oddalonych instalacjach podobnie jak w sieci lokalnej. Umożliwia serwisantom technicznym i inżynierom wsparcia zdalną diagnostykę i błyskawiczną reakcję na powstające problemy, bez konieczności wyjazdów i pobytów w fabrykach czy innych obiektach, co zdecydowanie obniża koszty serwisu. Ubiquity jest również bardzo przydatne podczas fazy uruchomienia i odbioru instalacji, ponieważ pozwala na wykonywanie zdalnych modyfikacji i aktualizacji aplikacji, debugowanie sterowników PLC i innych urządzeń automatyki dostępnych w sieci.

Ubiquity - więcej możliwości dla urządzeń automatyki

Ubiquity rozszerza funkcjonalności systemów nadzoru, wizualizacji i sterowania, będąc rozwiązaniem dostarczanym jako programowy komponent do instalacji na komputerach przemysłowych ASEM oraz innych producentów.

Platforma Ubiquity jest także wbudowana w panele HMI i systemy sterowania PAC firmy ASEM oparte na platformach Windows CE. Są to rodziny paneli operatorskich: HMI25, HMI30/31, HMI40, HMI600, HMI1200, HMI2000, HMI2200, a także paneli PAC: LP30/31, LP40.
Licencja Ubiquity Basic Runtime jest preinstalowana bezpłatnie w wybranych rodzinach komputerów panelowych i box producenta (m.in. komputery linii HT i OT, montowane na ramieniu VPC2200 i VK3200, a także box PC serii PB).

Routery Ubiquity serii RKxx i RMxx to niezależne rozwiązania zapewniające funkcjonalności zdalnego dostępu serwisowego dowolnym urządzeniem automatyki (także niewyposażonym w system operacyjny Win 32/64 lub Win CE). Routery RK2x i RM1x  są wyposażone w modem 3G/4G (niektóre w moduł WiFi) i umożliwiają dostęp do maszyn i instalacji bez użycia przewodowego połączenia internetowego.

Przemysłowe, bezpieczne połączenia i transmisja danych

O bezpieczeństwie rozwiązania stanowi kilka istotnych elementów. Pierwszym z nich jest zastosowanie przemysłowego, bezpiecznego połączenia VPN (Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna). Komunikacja VPN wykorzystywana przez Ubiquity różni się od standardowych połączeń VPN, ponieważ działa na poziomie łącza danych. Oznacza to, że stacja nadzorująca łączy się ze zdalną siecią i uzyskuje adres IP z zakresu adresów fizycznych; stacja nadzorująca może wykorzystywać protokoły bazujące na trybie rozgłoszeniowym UDP; nie ma potrzeby zmiany konfiguracji funkcji gateway w urządzeniach zdalnych. Zdalny dostęp jest możliwy, ponieważ stacja nadzorująca wykorzystuje fizyczny adres IP.

Struktura sieci Ubiquity gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa poprzez zastosowanie protokołów SSL/TLS, które zapewniają poufność i integralność danych, a także uwierzytelnianie serwera. Dodatkowo bezpieczeństwo zapewnia szyfrowanie asymetryczne i certyfikat X509 do autoryzacji sesji, symetryczne szyfrowanie do transmisji danych oraz kody uwierzytelniania wiadomości (ang. MAC message authentification code) gwarantujące integralność danych.

Ubiquity umożliwia także dalsze podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez tworzenie grup użytkowników i urządzeń zdalnych ze zróżnicowanymi poziomami dostępu, co zapobiega wprowadzaniu zmian przez nieupoważnione osoby. Administratorzy mogą w dowolnym czasie sprawdzić odczyty parametrów, logowania użytkowników oraz drukować raporty dla poszczególnych urządzeń, operatorów, klientów itp.

Ubiquity - możliwość współdzielenia dostępu do Internetu

Ubiquity umożliwia realizację funkcjonalności współdzielenia dostępu do Internetu pomiędzy różnymi urządzeniami znajdującymi się w sieci. Konfiguracja funkcji odbywa się poprzez aplikację Ubiquity Runtime (dla paneli operatorskich) lub konfigurator w aplikacji Control Center (dla routerów). Funkcja współdzielenia dostępu do Internetu może być udostępniona wszystkim urządzeniom znajdującym się w podsieci LAN. Możliwe jest również ograniczenie dostępu dla poszczególnych urządzeń za pośrednictwem filtrowania po adresach MAC.

Ubiquity Web App

Aplikacja Ubiquity Web jest dostępna bezpłatnie i umożliwia dostęp do zdalnego pulpitu urządzeń z zainstalowanym Runtime Ubiquity. Aplikacja może być obsługiwana z poziomu wszystkich urządzeń z przeglądarką kompatybilną z technologią HTML5. Aby ją uruchomić należy otworzyć przeglądarkę i wpisać adres: https://www.ubiquityweb.net.

Aplikacja webowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Ubiquity i wszystkich typów domen, z wyjątkiem „Private Server". Logując się do domeny, otrzymujemy listę urządzeń dostępnych w systemie zdalnego serwisu i za pomocą jednego kliknięcia  uzyskujemy dostęp do ich zdalnych pulpitów. Zdalny pulpit udostępnia wizualizacje pracy poszczególnych urządzeń oraz dostęp do ustawień systemowych wraz z ich możliwością ich zdalnej modyfikacji.

Ubiquity Web App zapewnia pełną interakcję z pulpitem zdalnym i działa zarówno na komputerach PC z klawiaturą i myszką, jak i na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym z obsługą gestów.

Prosta aktualizacja do najnowszej wersji Ubiquity

Środowisko Ubiquity umożliwia obsługę automatycznych aktualizacji aplikacji Control Center, a także oprogramowania w urządzeniach dołączonych do Domeny.
Posiadanie najnowszej wersji aplikacji Ubiquity Control Center umożliwia wykorzystywanie pełnej funkcjonalności systemu (zmieniającej się wraz z kolejnymi aktualizacjami), a także nawiązywanie połączeń z urządzeniami wyposażonymi w aktualną wersję oprogramowania.

Wszystkie urządzenia ASEM wyposażane w zdalny dostęp serwisowy Ubiquity (panele HMI, panele PAC, wybrane serie komputerów IPC) są udostępniane z najnowszą wersją środowiska.

Ubiquity X - Zaawansowane usługi zdalnego dostępu

Ubiquity X to pakiet zaawansowanych usług łączności w chmurze, które są w stanie sprostać coraz bardziej dynamicznym potrzebom firm korzystających z pomocy zdalnej przy uruchamianiu systemów, analizie usterek, szkoleniach na odległość Itp.

Funkcjonalności Ubiquity X (niedostępne w wersji podstawowej Ubiquity):

 • Zaawansowany audyt - UBIQUITY rejestruje w Twojej domenie w chmurze wszystkie działania związane z połączeniami urządzeń i operacje administracyjne domeny. Administrator ma możliwość weryfikacji obciążenia operatorów obsługi posprzedażowej wykonywaną pracą, weryfikacji poprawności wykonanej pracy oraz możliwość dostępu do statystyk z tego obszaru.
 • Zaawansowane zarządzanie użytkownikami - Hierarchiczna organizacja urządzeń i użytkowników Domeny w foldery i podfoldery z zarządzaniem prawami administracyjnymi dla subdomen. Definiowanie lokalnych administratorów podfolderów (z ograniczeniem widoczności tylko do folderów podrzędnych- poddrzewa) i Administratora domeny zachowującego pełną widoczność w całym drzewie.
 • Geolokalizacja urządzenia z pozycjonowaniem na mapie geograficznej.
 • Autoryzacja połączenia - Możliwość konfiguracji Uiquity X Runtime na urządzeniu tak, aby żądał interaktywnego potwierdzenia od operatora w terenie dla wszelkich połączeń przychodzących z aplikacji serwisanta zdalnego Control Center.
 • Indywidualny kanał wsparcia Pozwala na sprawne i szybkie wysłanie Prośby o pomoc, bezpośrednio z interfejsu Ubiquity RuntimeUżytkownik Control Center, który ma włączoną opcję otrzymywania próśb o pomoc, otrzymuje wizualne powiadomienie z żądaniem pomocy od operatora na instalacji. Możliwe jest również uruchomienie dodatkowego mechanizmu w postaci wysyłania wiadomości e-mail do autoryzowanych techników wsparcia.
 • Rozszerzona rzeczywistość – Ubiquity AR to łatwa i intuicyjna w obsłudze funkcjonalność polegająca na wykorzystaniu urządzenia mobilnego i udostępnieniu obrazu z obiektu ("na żywo") przez użytkownika na instalacji - serwisantowi zdalnemu. Znacząco przyspiesza to proces diagnozy problemu i pozwala na zapoznanie się operatora zdalnego z fizycznym stanem serwisowanego urządzenia (np. czy jest zasilone, jaki jest stan diod diagnostycznych, czy nie doszło do usterki sprzętowej). Aplikacja Ubiquity AR jest dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem iOS i Android. Podczas przekazywania obrazu istnieje możliwość zrzutów ekranowych, a także dodawanie na obrazie adnotacji i rysunków (2D / 3D).
 • Interfejs Ubiquity Web API – Służy do integracji funkcjonalności Ubiquity z aplikacjami użytkownika. Pozwala na wywoływanie i obsługę funkcjonalności zdalnego dostępu serwisowego z poziomu aplikacji najczęściej wykorzystywanych przez użytkownika. Znacząco przyspiesza to proces realizacji zdalnych połączeń serwisowych oraz zarządzania nimi.
 • VPN z urządzeń mobilnych - Możliwość nawiązania bezpiecznego zdalnego połączenia VPN pomiędzy urządzeniem mobilnym z systemem Android a instalacją użytkownika w celu prowadzenia działań serwisowych, dostępu do aplikacji wizualizacyjnych, podglądu obrazów z kamer, itp.

Skrót najważniejszych informacji

 • Rozwiązanie z certyfikatem IEC 62443 do zdalnej pomocy w każdym scenariuszu przemysłowym
 • Dostęp do zdalnych systemów nadzoru i sterowania oraz urządzeń automatyki poprzez VPN zoptymalizowany pod kątem komunikacji przemysłowej
 • Łatwy w instalacji, konfiguracji i obsłudze, nie wymaga dodatkowego sprzętu i specjalistycznej wiedzy informatycznej
 • Niezawodność, szybkość i niskie opóźnienia gwarantowane przez kompleksowe połączenie
 • Dostęp do zdalnych urządzeń podłączonych poprzez interfejsy Ethernet, szeregowy i USB
 • Przejrzyste zarządzanie zdalnymi systemami, tak jakby były one podłączone do sieci firmowej, z wyłączeniem ingerencji administratora sieci w jakiekolwiek NAT, proxy, zapory ogniowe, publiczne adresy IP lub zarezerwowane porty
 • Wiele jednoczesnych połączeń wielu techników zdalnego wsparcia w celu jednoczesnej pracy na tej samej maszynie
 • Zaawansowane zarządzanie użytkownikami za pomocą szczegółowych profili i uprawnień, uporządkowanej i elastycznej organizacji urządzeń i użytkowników
 • Zaawansowany audyt działań administracyjnych, działań połączeniowych i monitor ruchu danych
 • Dostęp do zdalnego pulpitu urządzenia z możliwością zarządzania procesami, wymianą plików i czatem
 • Redundantna infrastruktura serwerów oparta na chmurze zapewniająca skalowalność, ciągłość usług, równoważenie obciążenia i odporność na awarie
 • Możliwość korzystania z funkcji zdalnego pulpitu i VPN nawet w sieci lokalnej bez połączenia z Internetem
 • Aplikacja rzeczywistości rozszerzonej z funkcją VoIP, która pomaga technikom w terenie
 • Web API dla maksymalnej integracji z zastrzeżonymi aplikacjami
 • Dostępne jako rozwiązanie programowe dzięki UBIQUITY Runtime dla systemu operacyjnego Windows, od Windows CE do Windows 10 i Linux Ubuntu22
 • Dostępne jako rozwiązanie sprzętowe dzięki routerom UBIQUITY
 • UBIQUITY RUNTIME jest również zawarte we wszystkich panelach operatorskich ASEM i komputerach przemysłowych

Dostęp do funkcjonalności Ubiquity X może obejmować 2, 5, 10 lub nieograniczoną ilość jednoczesnych dostępów do urządzeń, w zależności od rodzaju wykupionego abonamentu (abonament obowiązuje na 1 rok, 2 lub 3 lata).

Najnowsza wersja oprogramowania Ubiquity Control Center Pobierz

Środowisko Ubiquity składa się z następujących elementów:

 • Ubiquity Control Center jest aplikacją instalowaną na komputerze serwisowym, która umożliwia konfigurację połączenia z urządzeniami zdalnymi. Komputer z Ubiquity Control Center pełni funkcję stacji nadzorczej.
 • Ubiquity Runtime to aplikacja instalowana na urządzeniu zdalnym, z którym będzie nawiązywana komunikacja. Aplikacja Ubiquity Runtime dostępna jest dla urządzeń z systemem Windows 32/64/CE.
 • Domena na serwerze Ubiquity – konto na serwerze, które przechowuje informacje o użytkownikach oraz urządzeniach dostępnych w systemie.

Korzystanie z funkcjonalności zdalnego serwisu nie wiąże się z opłatami za przesyłane dane i urządzenia podpięte do systemu. Ubiquity oferuje nielimitowaną liczbę połączeń, przesyłanie danych bez limitu i nieograniczoną liczbę urządzeń.

Ubiquity – jak to działa?

 • używa połączenia internetowego; tworzy sieć VPN pomiędzy komputerem serwisowym (który pełni funkcję stacji nadzorczej Ubiquity Control Center) a zdalnym urządzeniem (z aplikacją Ubiquity Runtime), aktywując dostęp do podsieci;
 • redundantna i rozproszona infrastruktura serwerów Ubiquity zapewnia pewne i ciągłe połączenie pomiędzy stacją nadzorczą a urządzeniem zdalnym poprzez VPN;
 • stacja nadzorcza uzyskuje dostęp do takich funkcji jak: zdalny pulpit, czat, wymiana plików, zdalne programowanie i serwisowanie urządzeń, aktualizacja aplikacji bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu zdalnym.

Komunikacja w chmurze

Domena Ubiquity jest hostowana w chmurze, co z jednej strony zapewnia wysoki poziom dostępności, z drugiej zaś gwarantuje bezpieczeństwo danych. Dostęp do instalacji możliwy jest z dowolnego miejsca za pośrednictwem stacji nadzorczej Control Center. Aplikacja Control Center zawiera funkcje zdalnego pulpitu, narzędzie służące do wymiany plików (bez konieczności instalacji i konfiguracji serwerów FTP), a także prosty czat do komunikacji z operatorami zdalnych systemów. Połączenia te realizowane są w zaszyfrowanym tunelu.

ASEM_Ubiquity_EN.pdf Pobierz

Certyfikat_bezpieczenstwa_ASEM_Ubiquity_.pdf Pobierz

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję