UNIQO-HMI

UNIQO HMI to kompletna platforma oprogramowania ukierunkowana na implementację interfejsów człowiek-maszyna. Nowoczesne i intuicyjne środowisko programistyczne umożliwia tworzenie złożonych i modułowych aplikacji HMI przy użyciu predefiniowanych funkcji i obszernej biblioteki obiektów. UNIQO HMI opiera się na architekturze, która pozwala klientom rozszerzyć wszystkie funkcje projektu HMI, bezpośrednio i niezależnie.

  • Każdy obiekt projektu UNIQO HMI jest definiowany przy użyciu standardu OPC, oferując wysoki stopień interoperacyjności.
  • Aplikacje HMI mogą działać jako klienci i serwery, umożliwiając bezpieczną wymianę danych.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem UNIQO HMI obejmuje poziom aplikacji, umożliwiając wyjątkowo szczegółową kontrolę dostępu użytkownika.
  • UNIQO HMI zapewnia maksymalną interoperacyjność z różnymi sterownikami PLC dzięki wydajnej implementacji najpopularniejszych protokołów komunikacyjnych oraz standaryzacji komunikacji na wszystkich poziomach: od czujników po ERP.
  • UNIQO HMI działa na wielu platformach i systemach operacyjnych, gwarantując przenośność projektu między dowolnymi urządzeniami: panelami HMI o różnej wielkości, komputerami przemysłowymi czy urządzeniami mobilnymi.

Aplikacje HMI i OPC UA

Serwer OPC UA zintegrowany z UNIQO HMI prezentuje wszystkie funkcjonalne aspekty projektu HMI jako integralną część modelu informacyjnego OPC UA , który nie ogranicza się do zmiennych i ich struktury. Dzięki temu klienci OPC UA (z wymaganymi prawami dostępu) mogą edytować i zmieniać projekt, oraz aktualizować go na wszystkich urządzeniach.

Komunikacja i agregacja danych:
UNIQO HMI działa jak pomost, który eliminuje przepaść między światem IT a przemysłem. UNIQO HMI komunikuje się ze sterownikami PLC za pomocą własnych protokołów i prezentuje informacje uzyskane za pomocą standardu OPC UA. W ten sposób UNIQO HMI działa jako agregator danych. Aplikacje HMI utworzone za pomocą UNIQO HMI są gotowe na przyszłość, w której urządzenia przemysłowe komunikują się przy użyciu tego samego standardu.

Możliwość rozbudowy:
UNIQO HMI jest kompatybilny ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi, w tym systemami mobilnymi, o różnej architekturze sprzętowej. UNIQO zapewnia nieskończoną możliwość rozbudowy przy użyciu języka programowania C #. Nowe funkcje mogą być wdrażane równolegle z funkcjami standardowymi.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo komunikacji gwarantuje wdrożenie standardowych protokołów komunikacyjnych OPC UA. Na poziomie aplikacji bezpieczeństwo zapewnia zarządzanie użytkownikami, grupami i rolami. Szczegółowa kontrola dostępu dla użytkowników zapewnia maksymalną i elastyczną kontrolę dla każdego scenariusza operacyjnego.

Programowanie dynamiczne:
UNIQO HMI pozwala na szybkie tworzenie rozwiązań dla złożonych aplikacji HMI przy użyciu wstępnie zdefiniowanych modułów funkcjonalnych. Umożliwia także tworzenie niestandardowych modułów wielokrotnego użytku. Moduły zdefiniowane na etapie projektowania mogą być używane w projektach w czasie wykonywania przez użytkowników końcowych.

Intuicyjność:
Interfejs programistyczny i mechanizmy UNIQO HMI są łatwe i intuicyjne i bezpieczne. UNIQO HMI zapewnia obiekty, elementy i elementy sterujące nawigacją do tworzenia wysokiej jakości, funkcjonalnych i ergonomicznych aplikacji HMI, spełniające wszystkie potrzeby użytkowników końcowych.

Kopie zapasowe:
UNIQO HMI przechowuje dane zarówno w relacyjnych bazach danych przez konektory ODBC, jak i we wbudowanych bazach danych, oferujących wszystkie niezbędne funkcje niezawodności. Wbudowane bazy danych są łatwe w użyciu i zajmują ograniczone zasoby, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji na podstawowych panelach HMI.

Transfer projektu:
Q Studio obsługuje możliwość eksportowania aplikacji HMI na pamięć USB lub po prostu do lokalnego folderu, który można szybko i wygodnie skopiować do HMI lub IPC w terenie.

 Brochure_UNIQO.pdf Pobierz

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję