16.12.2019 Aktualności

Jaka jest świadomość polskich przedsiębiorstw na temat rozwiązań PropTech?


Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że rozwiązania typu
PropTech są już obecne na polskim rynku nieruchomości, także komercyjnych.

Które z nich są najbardziej popularne?
Jakie bezpośrednie korzyści zauważają stosujące je przedsiębiorstwa?
Czy rozwiązania PropTech wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju?

 

Wyniki z badania, wnioski i komentarze ekspertów dostępne w raporcie.

Wśród nich także i nasz materiał na temat rozwiązania do monitoringu i zarządzania zużyciem mediów (pobierz pdf.).

 

Więcej informacji na temat tego systemy na stronie:
https://www.sabur.com.pl/kategoria-produktu/systemy-zarzadzania-energia/system-monitoringu-zuzycia-mediow/