Sabur BMS

System zarządzania budynkiem

Zadaniem systemu jest zarządzanie instalacjami technicznymi i systemami bezpieczeństwa obiektów w sposób zgodny z aktualnymi potrzebami właściciela/zarządcy nieruchomości, odpowiedni dla danej wielkości obiektu, uwzględniający zastosowane w nim urządzenia i indywidualne preferencje korzystających z niego użytkowników.

Monitoring, kontrola i zarządzanie instalacjami technicznymi i systemami bezpieczeństwa obiektów.

Obsługa central klimatyzacyjnych, sterowania strefowego (klimakonwektorów, belek chłodzących, grzejników, układów VAV), węzłów cieplnych, instalacji wytwarzania chłodu.

Sterowanie oświetleniem, roletami i żaluzjami, rozdzielnicami elektrycznymi oraz UPS, windami, kotłowniami itp.

Kontrola parametrów pracy poszczególnych urządzeń, informacja o przekroczeniach, problemach i awariach.

Wizualizacja pracy instalacji z możliwością zmiany zadanych wartości.

Monitoring i optymalizacja zużycia energii elektrycznej i innych mediów.

Kompleksowość

Całościowe podejscie do automatyki obiektu: od urządzeń pomiarowych i wykonawczych, przez monitoring, sterowanie, integrację i komunikację, skończywszy na systemie nadrzędnym i raportowaniu.

Efektywność

Wyrażona m.in. jako obniżenie kosztów za energię eleketryczną i cieplną. Połączona z aspektem ekologicznym w postaci mniejszej emisji CO2.

Dostępność

Łatwość dostępu (dostęp zdalny) do kluczowych funkcji – monitoringu i sterowania – całą instalacją.

Webinar

Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z naszym materiałem na temat rozwiązania do zarządzania budynkiem

Komfort

Możliwość indywidualnego regulowania np. poziomu temperatury pomieszczenia, zgodnie z własnymi predyspozycjami.

Bezpieczeństwo

Dzięki systemowi wczesnego alarmowania opaeratora urządzeń o nieprawidłowościach w ich pracy.

Otwartość i elastyczność

Możliwość swobodnej rozbudowy rozwiązania poprzez dodawanie nowych urządzeń, całych instalacji i systemów.

Podsumowanie korzyści

Wysoki poziom dopasowania systemu do indywidualnych wymagań właściciela/zarządcy obiektu, dziąki bogatej ofercie urządzeń i szerokiej gamie funkcjonalności.

Większa efektywność realizowanych zadań, dzięki bieżącej kontroli i możliwości szybkiego reagowania.

Aspekt ekologiczny. Ograniczenie zużycia zasobów (zwłaszcza ze żródeł nieodnawialnych) i minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko.

Bardziej skuteczne zarządzanie, dzięki zastosowaniu systemu nadrzędnego.

Redukcja kosztów utrzymania obiektu, dzięki optymalnemu wykorzystaniu energii i innych mediów.

Wzrost komfortu użytkowania i poziomu bezpieczeństwa.

Produkty rozwiązania

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję