Monitoring i raportowanie pracy sieci wodociągowej w PWiK Siedlce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach działa od 1938 roku. Obecnie firma obsługuje ok. 95 tys. mieszkańców na terenie miasta i gminy Siedlce, dysponując sieciami: wodociągową, o długości niemal 350 km, oraz kanalizacyjną ‒ ok. 300 km. PWiK Siedlce zarządza również pięcioma stacjami uzdatniania wody. Wodę w okolicach Siedlec charakteryzuje doskonała jakość i jej uzdatnianie polega przede wszystkim na usuwaniu związków żelaza i manganu.

System wodno-kanalizacyjny eksploatowany przez PWiK Siedlce składa się z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów: Ujęć wody i Stacji uzdatniania w części wodnej, a także przepompowni i oczyszczalni ścieków w części ściekowej. Nadzorowanie i monitorowanie ujęć wody realizowane jest przy pomocy dwóch stacji roboczych z systemem SCADA Control Maestro i Wizcon Supervisor. Do nadzorowania przepompowni ścieków wykorzystywana jest stacja robocza z systemem SCADA Control Maestro. Do monitorowania oczyszczalni ścieków i suszarni osadów zastosowane są dwie stacje robocze z Control Maestro.

Monitoring pozwala na podgląd i sterowanie pracą poszczególnych elementów systemu wodno-kanalizacyjnego bez konieczności wyjazdu na obiekt, co znacząco ogranicza koszty eksploatacyjne. Sterowanie i komunikację z systemem nadrzędnym Wizcon w większości obiektów realizują sterowniki swobodnie programowalne Saia PCD firmy Saia Burgess Controls.

Oprócz tego, już niemal 10 lat temu, firma PWIK Siedlce wdrożyła oprogramowanie Dream Report służące do przetwarzania, analizy i raportowania najważniejszych danych w kluczowych elementach systemu.

Jak to działa?

Źródło danych stanowią informacje gromadzone przez system nadrzędny. Dream Report bezpośrednio odwołuje się do danych bieżących i archiwalnych dotyczących bramek i alarmów skonfigurowanych na stacji SCADA. Monitoruje dane ujęć wody (Sekuła I i Sekuła II), pompowni, przepompowni ścieków oraz komór wodomierzowych. Raportowane zmienne są typowe dla systemów wodno-kanalizacyjnych: przepływ i ciśnienie wody, czas pracy i zużycie energii pomp, wskazania przepływomierzy. Analizy pozwalają na uzyskanie informacji statystycznej z prowadzonych procesów technologicznych i pomagają w lepszym zarządzaniu infrastrukturą techniczną. Dream Report umożliwia także łatwe wygenerowanie raportów bilansowych dotyczących wielkości produkcji wody lub zużycia energii w wybranym okresie.

Dzięki systemowi raportowemu możliwe jest zminimalizowanie czasu przestoju i zaawansowana diagnostyka urządzeń. Ponadto system pozwala w krótkim czasie ocenić zmiany parametrów pracy sieci oraz określić czy wywołane są zmiennym zapotrzebowaniem na wodę czy awarią. Znacząco wpływa to na obniżenie kosztów produkcji.

 

Korzyści z wdrożenia systemu automatyki

  • pełna wizualizacja procesu na komputerze z systemem nadrzędnym Control Maestro,
  • gromadzenie, archiwizowanie danych oraz automatyczne generowanie raportów
  • lepsze zarządzanie infrastrukturą techniczną sieci
  • lepsza diagnostyka pracy urządzeń i całej sieci

Wykorzystane rozwiązania

  • system do raportowania Dream Report
  • platforma nadrzędna SCADA Wizcon Supervisor i Control Maestro
  • sterowniki PLC serii Saia PCD Saia Burgess Controls.
 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję