Sterowanie w Stacji Uzdatniania Wody Gliwice ‒ Łabędy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach obsługuje obszar zamieszkany przez niemal 200 tysięcy osób, a łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej przekracza 800 km. Gliwickie przedsiębiorstwo zaopatruje w wodę pitną gminy Gliwice, Pyskowice, Kozłów oraz części gmin Sośnicowice i Rudziniec, dostarczając ponad 9 mln m3 wody rocznie.

Stacja Uzdatniania Wody w Gliwicach ‒ Łabędach powstała w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej”. Celem inwestycji była poprawa jakości i ograniczenie twardości wody pitnej oraz zredukowanie zawartości związków żelaza i manganu.

Woda głębinowa do stacji jest czerpana z nowych gliwickich ujęć podziemnych tworu triasowego,
a nowoczesne instalacje pozwalają na uzdatnianie wody z wykorzystaniem technologii opartej na ozonatorach hybrydowych. SUW Łabędy jest obiektem w pełni zautomatyzowanym, a parametry wody są na bieżąco monitorowane. Instalacje są w pełni hermetyczne ‒ woda płynąca do odbiorców na światło dzienne wypływa dopiero z kranu, spełniając najbardziej restrykcyjne europejskie normy jakości.

Praca studni głębinowych jest monitorowana przez radiowy system telemetryczny, który umożliwia również zdalne sterowanie pracą pomp.

Za sterowanie pracą SUW, w tym filtrów i pompowni sieciowej odpowiadają sterowniki Saia PCD.

Jak to działa?

Funkcję sterownika nadrzędnego w głównej szafie sterującej pełni pierwszy z siedmiu sterowników Saia PCD2.M5540 pracujących na SUW-ie, odpowiedzialny m.in. za zbieranie pomiarów analizy jakości wody, komunikację z systemem ozonowania, zarządzanie płukaniem filtrów. Kolejne cztery PCD2.M5540 są zainstalowane w szafach odpowiedzialnych za sterowanie działaniem filtrów. Szósty PLC PCD2.M5540 pełni funkcję sterownika wysokiego tłoczenia – pracuje w pompowni sieciowej tłoczącej wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej. Ostatni sterownik zarządza odstojnikami popłuczyn powstałych podczas filtracji wody z płukania filtrów.

Dlaczego wybrano sterowniki Saia PCD?

  • Łatwość programowania
  • Specyficzny program narzędziowy wspierający prace projektowe
  • Niezawodna i stabilna praca w wieloletniej perspektywie
  • Długi cykl życia.

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia

  • Sterowniki Saia PCD2.M5540

Integrator

Logo_ABT

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję