Monitorowanie pracy systemu zasilania rozdzielni elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Malborku

Oczyszczalnia ścieków dla Malborka położona jest na lewym brzegu rzeki Nogat, w miejscowości Kałdowo Wieś. Operatorem oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o. o.

Jak to działa

Monitoring pracy systemu zasilania rozdzielni głównej w oczyszczalni ścieków „Nogat” został zrealizowany w oparciu o sterownik Saia PCD1.M2120 firmy Saia Burgess Controls, który realizuje następujące funkcje:

 • Monitoring niżej wymienionych komponentów systemu (część za pomocą wejść cyfrowych, część za pośrednictwem sieci Modbus RTU):
  – stanu wyłączników w rozdzielni,
  – wyłączników przeciwpożarowych,
  – termostatów,
  – stanu pracy UPS (prostownik, falownik, bypass),
  – stanu pracy SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy),
  – stanu pracy baterii kondensatorów,
  – stanu pracy mierników parametrów sieci elektrycznej,
  – stanu pracy agregatu prądotwórczego,
  – klimatyzatorów ‒ sygnały o awarii.
 • Rejestracja pomiarów i stanów w plikach CSV,
 • Archiwizowanie danych na stacji roboczej ‒ sterownik codziennie przesyła do stacji pliki CSV,
 • Wyświetlanie danych historycznych na wykresach,
 • Wizualizacja pracy instalacji na stronie www (przykład na poniższym zrzucie z aplikacji).

Korzyści z wdrożenia

 • Stały, bieżący dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki www ‒ w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca możliwy jest dostęp do wizualizacji, danych historycznych, alarmów itp.,
 • Pełny obraz instalacji widoczny na czytelnej wizualizacji,
 • Zdalny monitoring parametrów pracy instalacji,
 • Dostęp do wizualizacji ze smartfonów i tabletów za pomocą aplikacji SBC Micro Browser dla urządzeń z systemami Android lub iOS,
 • Ekonomiczne rozwiązanie z wizualizacją webową, która realizuje funkcje systemu SCADA.

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia

 • PCD1.M2120 + 2 szt. PCD2.E160 (moduł wejść cyfrowych),
 • Moduły komunikacyjne PCD7.F150S (Modbus RTU).

Integrator

ECOM
www.ecom.waw.pl

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję