CERTAGO

Innowacyjny system zarządzania danymi procesowymi (OT, IT i IoT). Integruje wszystkich urządzenia sterujące i monitorujące, co umożliwia kompleksową analizę wizualną podłączonej infrastruktury, w szczególności zużycia wszystkich typów mediów tj.: energia elektryczna, woda, ciepło, chłód, gaz; parametrów kluczowych dla poprawnej pracy instalacji np.: sprężone powietrze, przepływ, temperatura, stan i czas pracy urządzeń, parametrów pracy instalacji fotowoltaicznych, itp.; poprawności działania systemów i urządzeń monitorujących i sterujących: zapewnienia możliwości sterowania nastawami sygnałów.

CERTAGO jest rozwiązaniem gotowym typu plug&play tj. zapewnia możliwość szybkiego uruchomienia i obsługi obiektu w pełnym zakresie jego monitorowania i sterowania.

CERTAGO jest rozwiązaniem responsywnym – praca z systemem może być realizowana na urządzeniach stacjonarnych i przenośnych.

CERTAGO jest rozwiązaniem cyberbiezpiecznym - w ramach jednego, kompleksowego rozwiązania dostarczanych jest szereg funkcjonalności związanych z uprawnionym dostępem do zasobów np.:

 • obsługi połączeń szyfrowanych (np. https, ftps), również w obrębie sieci lokalnej, co jest warunkiem koniecznym dla istnienia nowoczesnych systemów w przyszłych wdrożeniach;
 • funkcji bezpiecznego, zdalnego dostępu opartego o VPN zarówno dla serwisanta jak i użytkownika, z poziomu dowolnego urządzenia (PC / tablet / smartfon);
 • monitorowania i audytu zdalnych połączeń do systemu;
 • możliwości separacji sieci komunikacyjnych LAN/WAN;
 • możliwości zdalnego blokowania dostępu zdalnego do systemu.

CERTAGO to system o maksymalnym stopniu elastyczności na różnych poziomach funkcjonowania, co przejawia się m.in. w:

 • możliwości zastosowania systemu w różnych branżach (automatyka budynkowa / przemysłowa) i gałęziach przemysłu;
 • agregacji danych – obsługa różnych typów baz danych;
 • komunikacji:
  • pomiędzy systemem a urządzeniami pomiarowymi („świat automatyki”);
  • pomiędzy systemem a środowiskiem IT – obsługa standardów i protokołów popularnych i często wykorzystywanych w środowisku IT do integracji;
 • architekturze systemu (system lokalny / rozproszony / chmurowy);
 • dowolności systemu operacyjnego;
 • „IT-friendly” - rozwiązanie spełnia wymogi i zalecenia infrastruktury IT panującej na różnych.

CERTAGO to rozwiązanie innowacyjne, proste i łatwe pod względem integracji:

 • standardów komunikacyjnych stosowanych w nowoczesnych systemach IT i OT, w tym protokołów działających w systemach IoT / IIoT;
 • z systemami chmurowymi;
 • z zewnętrznymi systemami IT;

CERTAGO to rozwiązanie „all-in-one” zapewniające:

 • wszystkie elementy systemowe i sprzętowe niezbędne do uruchomienia rozwiązania;
 • komunikację z systemami IT/OT w obszarze dostępnych portów i protokołów;
 • cyberbezpieczeństwo i bezpiecznego zdalnego dostępu serwisowego;
 • różnorodne formy komunikacji ze światem zewnętrznym (np. LAN / Wifi / GSM);
 • elastyczną architekturę systemu.

Dlaczego CERTAGO?

CERTAGO to system zapewniający synergię zaimplementowanych rozwiązań IT i OT:

 • OT:
  • Obsługa szeregu standardów komunikacyjnych („licznikowych”, przemysłowych, budynkowych);
  • Obsługa sygnałów czujnikowych (prądowe / napięciowe / rezystancyjne);
  • Współpraca i bezproblemowa integracja z systemami automatyki;
  • Przemysłowa jakość wykonania;
  • Długi cykl życia, odporność na awarie;
 • IT:
  • Mechanizmy cyberbezpieczeństwa;
  • Aplikacja w standardzie IT;
  • Obsługa protokołów IT;
  • Zdalny dostęp VPN;
 • Zintegrowany bezpieczny zdalny dostęp serwisowy zarówno dla użytkowników systemu jak i dla firm serwisowych, możliwość uniezależnienia się od dostępu do Internetu;
 • Automatyczne przesyłanie danych do chmury (po wykupie licencji);
 • Uniwersalizm danych – wszystkie dane z różnych urządzeń traktowane są w systemie jednakowo, ich obsługa i analiza są identyczne;
 • Możliwość bezpośredniego zdalnego serwisu wszystkich urządzeń w sieci systemowej;
 • Obsługa sieci komunikacyjnych IoT;
 • Szerokie możliwości sieciowe:
  • Separacja sieci;
  • Udostępnianie interentu;
  • Mechanizm zapewniający automatyczne przełączanie pomiędzy kanałami dostępowymi do Interntu w przypadku awarii jednego z kanałów (ETH/4G/WIFI);
  • Wifi Access Point – możliwość komunikacji z urządzeniami wyposażonymi w obsługę sieci Wifi;
  • Reguły Routingowe;

Najważniejsze funkcjonalności systemu CERTAGO

Odczyt danych:

 • układy pomiarowe (liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła, chłodu);
 • czujniki;
 • instalacje PV;
 • instalacje węzłów cieplnych.

Komunikacja:

 • z licznikami i czujnikami, sterownikami, itp.
  • protokoły komunikacyjne: (Modbus, DLMS, MQTT, LoRaWAN + ew. M-Bus);
  • I/O: (prądowe / napięciowe / rezystancyjne …);
 • z siecią Internet (Ethernet, Wbudowany modem 4G, Wbudowany moduł Wifi, Możliwość udostępniania Internetu, Obsługa Wifi Access Point);
 • z systemem chmurowym: MQTT;

Agregacja danych:

 • baza danych;
 • wtyczki dla różnych baz danych;

Obsługa i prezentacja danych:

 • Wbudowany strażnik mocy;
 • Interaktywne wykresy;

Raportowanie:

 • Excel / PDF;
 • Gotowe zestawy raportów;
 • Możliwość generowania własnego raportu za zdefiniowany okres;

Alarmowanie:

 • Lokalne: na ekranie aplikacji;
 • Zdalne: email / SMS / powiadomienia Push;

Dostęp do systemu:

 • Lokalny – monitor lub w sieci lokalnej poprzez przeglądarkę internetową;
 • Zdalny – 24/7 z dowolnego miejsca poprzez Ubiquity;
 • Możliwość tworzenia kont dostępowych dla użytkowników serwisowych;
 • Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń w sieci obiektowej;

Inne funkcjonalności, o których warto pamiętać:

 • integracja z usługami sieciowymi (np. prognoza pogody, mapa ostrzeżeń pogodowych, mapa ostrzeżeń PSE, …);
 • możliwość rozszerzenie gwarancji do 3 lat;

Certago_ulotka.pdf Pobierz

Certago_artykul.pdf Pobierz

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję