Platforma FactoryTalk Optix

FT OPTIX to otwarta, skalowalna platforma wizualizacji HMI. Jeszcze szybsza i bardziej skuteczna dzieki nowoczesnym technologiom, innowacyjnym projektom i skalowalnym opcjom wdrażania.

FT Optix - WIZUALIZACJA DLA WIZJONERÓW

FT Optix to innowacyjna platforma programowa idealna do budowy nowoczesnych, responsywnych interfejsów HMI, bram IIoT, aplikacji Edge Computing i ogólnie rozwiązań związanych z potrzebami Przemysłu 4.0. Jest częścią opartego na chmurze pakietu FactoryTalk® Design Hub™, który umożliwia zespołowi projektowemu współpracę przy tworzeniu aplikacji HMI. Za pośrednictwem rozproszonego systemu kontroli wersji, upraszcza zarządzanie oprogramowaniem, zwiększa produktywność i skraca czas wprowadzenia produktu na rynek. Dzięki w pełni modułowej i niezwykle elastycznej architekturze opracowanej z wykorzystaniem technologii wieloplatformowych, umożliwia tworzenie aplikacji kompatybilnych z platformami ARM i x86 z systemami operacyjnymi Windows i Linux.

Platforma FT Optix

Studio FT Optix™

Innowacyjne środowisko programistyczne desktopowe lub oparte na chmurze (IDE) do budowy aplikacji FT Optix™, z interfejsem programistycznym usprawniającym i upraszczającym przebieg działań wykonywanych przez programistę. Środowisko składa się z siedmiu głównych sekcji, które umożliwiają właściwą konfigurację wszystkich elementów projektu i może mieć charakter lokalny lub chmurowy. FT Optix™ Studio jest dostępne w wersjach Standard i Pro.

Aplikacja i środowisko wykonawcze FT Optix™

Projekt stworzony w FT Optix™ Studio jest następnie kompilowany i przesyłany do urządzenia docelowego, stając się Aplikacją FT Optix™, czyli aplikacją działającą na urządzeniu, na którym znajduje się skompilowany projekt oraz komponenty Runtime niezbędne do uruchomienia projektu tj. FT Optix™ Czas działania.

Struktura FT Optix™ i komponenty FT Optix™

FT Optix™ Framework to zestaw komponentów oprogramowania niskiego poziomu opracowany przez ASEM i Rockwell Automation do tworzenia aplikacji automatyki przemysłowej i obejmuje wszystkie powszechnie używane funkcje, w tym uwierzytelnianie i profil użytkownika, historię danych i zarządzanie zdarzeniami. Komponenty FT Optix™ to komponenty wysokiego poziomu, które zarządzają podstawową funkcjonalnością projektu HMI, taką jak obiekty graficzne, alarmy, receptury, komunikacja ze sterownikami PLC, zarządzanie danymi, łączenie z bazami danych itp. Za pośrednictwem FT Optix™ Studio projektant buduje projekt przy użyciu obiektów i komponentów FT Optix™, rozszerzając je i integrując w razie potrzeby za pomocą edytora wykresów lub logiki napisanej w języku C# dla maksymalnej elastyczności.

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Pełna współpraca, skalowalność i interoperacyjność dzięki nowemu modelowi SaaS (Software-as-a-Service)
  • Modułowa, obiektowa i wieloplatformowa architektura dla systemów ARM/x86 z systemem Windows/Linux
  • Pełne wsparcie dla standardu OPC UA do pozyskiwania danych, komunikacji M2M (Machine to Machine) i łączenia się z systemami MES, infrastrukturą ERP i chmurą
  • Nowoczesne, responsywne interfejsy HMI, automatycznie dostosowujące się do dowolnego formatu i rozmiaru wyświetlacza
  • Automatyczne zarządzanie wymiennością sterowników PLC w czasie wykonywania
  • Skrypty w języku C# umożliwiające dodawanie niestandardowych metod i funkcjonalności, które można wykonać zarówno w środowisku wykonawczym, jak i w edytorze, w celu zautomatyzowania rozwoju projektu
  • Natywnie zintegrowana z panelami operatorskimi  OptixPanel™ Compact i OptixPanel™ Standard
  • Opcjonalnie możliwa integracja ze wszystkimi komputerami IPC w celu zbudowania kompletnej wizualizacji, rozwiązań Industrial IoT i Edge Computing
  • Interfejs sieciowy HTML5, który zapewnia takie same doświadczenia użytkownika jak natywny GUI, bez konieczności konwersji i kompromisów.

Edytor w chmurze

Nowy model SaaS (Software-as-a-Service), będący odpowiednikiem klasycznego modelu on-premise, umożliwia korzystanie ze środowiska programistycznego bezpośrednio z przeglądarki w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, obniżając koszty zarządzania i zapewniając, że najbardziej dostępna aktualna wersja, a nawet wszystkie poprzednie wersje są zawsze używane bez konieczności wielokrotnych instalacji lokalnych.Co więcej, wykorzystując rozproszony system kontroli wersji, taki jak GitHub, programiści mogą współpracować indywidualnie i równolegle, zapisując własne zmiany w chmurze, a następnie udostępniaj je i łącz z innymi. System automatycznie śledzi, kto, co i kiedy wprowadził zmiany, umożliwiając łatwe zarządzanie wszelkimi konfliktami, a wszystko to bez konieczności korzystania ze scentralizowanej obsługi prywatnego serwera.

Modułowość

W pełni modułowa i wysoce elastyczna architektura obiektowa FT Optix™ umożliwia skrócenie czasu tworzenia aplikacji bez uszczerbku dla funkcjonalności i wydajności, umożliwiając zwinne podejście do rozwoju maszyn, gwarantując skrócony czas projektowania i wyjątkową elastyczność budowanych aplikacji, które można łatwo modyfikować według nowych potrzeb klienta i które można ponownie wykorzystać na różnych maszynach.W rzeczywistości w FT Optix możliwe jest zdefiniowanie modeli (typów) dla dowolnego obiektu (graficznego i niegraficznego), który można utworzyć zarówno w fazie projektowania a w trakcie realizacji projektu pozwala nawet na całkowicie automatyczne utworzenie projektu bez użycia środowiska programistycznego FT Optix™ Studio.Dzięki FT Optix™ możliwe jest również całkowite dostosowanie funkcjonalności aplikacji poprzez programowanie w języku C# , a nawet integrując istniejące programy w celu stworzenia unikalnych rozwiązań, idealnie dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów.

Efektywność

W FT Optix™ każdy protokół komunikacyjny obsługuje import zmiennych ze środowiska programowania PLC lub bezpośrednio online z samej pamięci PLC. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia i porównania zaimportowanych zmiennych z bieżącymi zmiennymi PLC, podkreślając wszelkie różnice z wybór sposobu synchronizacji zmiennych.W FT Optix koncepcja „kontekstu danych”, czyli zbioru informacji, do którego odnosi się obiekt, ma zastosowanie do wszystkich obiektów (graficznych i niegraficznych) i na dowolnym poziomie. W przypadku zastosowania go do całego projektu, wszystkie dane powołane w projekcie mogą ulec natychmiastowej zmianie, umożliwiając automatyczną zmianę sterownika PLC.W FT Optix istnieje również możliwość, jeśli jest obsługiwana przez protokół komunikacyjny PLC, wykonanie importu zmiennych z pamięci sterownika nawet w czasie wykonywania, tworząc strukturę danych projektu HMI w momencie realizacji projektu.

Interoperacyjność

FT Optix™ natywnie integruje OPC UA, aby zapewnić przyszłościowe, bezpieczne rozwiązania, które są otwarte na integrację systemów innych firm, oferując nowe strategie w projektowaniu aplikacji M2M i Przemysłowego IoT zgodnych z Przemysłem 4.0. W rzeczywistości w FT Wszystkie zasoby projektu Optix™, takie jak struktury danych, wykresy, użytkownicy, receptury, rejestratory danych itp. są ustrukturyzowane w obiektach OPC UA z właściwościami, metodami i zdarzeniami. Upraszcza to automatyczne łączenie się z systemami lub rozwiązaniami obsługującymi standard OPC UA. Ponadto FT Optix zapewnia pełne wsparcie dla Specyfikacji Towarzyszących zdefiniowanych przez konsorcja z różnych branż (MTP, PackML, Maszyny…), które upraszczają integrację pomiędzy systemami automatyki.

Responsywność

Dzięki FT Optix projekty interfejsów użytkownika nie są podzielone na strony, ale w kontenery, w których rozmieszczenie obiektów automatycznie dostosowuje się do formatu wyświetlania, np. 4:3 zamiast panoramicznego lub odwrotnie, oraz do rozdzielczości wyświetlacza. Obiekt kontenery umożliwiają automatyczne rozmieszczanie elementów w wierszach, kolumnach czy tablicach, a także umożliwiają korzystanie z gestów multitouch.Oprócz możliwości tworzenia natywnych, wieloplatformowych projektów HMI, FT Optix pozwala również na interfejsy kompatybilne z przeglądarką HTML5 dla pełnej kompatybilności z dowolnym urządzeniem.FT Optix umożliwia również zarządzanie ustawieniami lokalizacji międzynarodowej OPC UA, co pozwala na tworzenie projektów wielojęzycznych.W przypadku korzystania z projektu przez operatorów różnych języków, ustawienia lokalizacji takie jak format czasu i jednostki miary ulegną automatycznej zmianie .

Bogata biblioteka

FT Optix™ posiada bogatą bibliotekę zawierającą predefiniowane i skonfigurowane symbole, widżety i skrypty do wykorzystania w projekcie HMI, a Ty możesz tworzyć nowe w oparciu o własne potrzeby. Biblioteki osobiste dziedziczą ten sam model współpracy dostępny dla całego projektu, tj. wykorzystują rozproszony system kontroli wersji, taki jak GitHub, umożliwiając współdzielenie i równoległe tworzenie aplikacji, które różnią się od siebie, ale korzystają z tych samych bibliotek.

Bazpieczeństwo

FT Optix™ umożliwia pełne pokrycie różnych aspektów bezpieczeństwa poprzez działanie wieloaspektowe. Projekt można zaszyfrować w celu ochrony jego własności intelektualnej. Wykorzystując zarządzanie użytkownikami i grupami, istnieje możliwość przypisania obszarów dostępu do projektu dla określonych grup lub użytkowników, którzy mogą być lokalni w projekcie lub w domenie.Aplikację można również opracować tak, aby spełniała standard 21 CFR część 11, umożliwiając audytowanie użytkowników i zmiennych, podpisywanie i podwójne podpisywanie zmian oraz umożliwianie ochrona eksportowanych danych w celu zapewnienia ich integralności. Możliwe jest także wykorzystanie wszystkich najnowocześniejszych standardów bezpieczeństwa w sieciach takich jak HTTPS dla dostępu do projektu przez przeglądarkę czy wymiana certyfikatów dla komunikacji OPC UA.

 

 FT_Optix.pdf Pobierz

Optix_Panel_standard.pdf Pobierz

Optix_Panel_compakt.pdf Pobierz

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję