Sabur Remote Access

System zdalnego dostępu serwisowego

Zapewnia zdalny, bezpieczny dostęp do urządzeń automatyki (takich jak sterowniki PLC, napędy, a także systemy sterowania i zdalnego nadzoru) podłączonych do systemu poprzez port Ethernet lub port szeregowy. Nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń i pozwala na pracę w oddalonych instalacjach podobnie jak w sieci lokalnej.

Rozwiązanie sprzętowo-programowe zapewniające zaawansowany, bezpieczny zdalny dostęp serwisowy do instalacji.

Używa połączenia internetowego, tworzy sieć VPN pomiędzy komputerem serwisowym a zdalnym urządzeniem, aktywując dostęp do podsieci.

Redundantna i rozproszona infrastruktura serwerów zapewnia pewne i ciągłe połączenie pomiędzy stacją nadzorczą a urządzeniem zdalnym poprzez VPN.

Aplikacja może być obsługiwana z poziomu wszystkich urządzeń z przeglądarką kompatybilną z technologią HTML5.

Stacja nadzorcza uzyskuje dostęp do takich funkcji jak: zdalny pulpit, czat, wymiana plików, zdalne programowanie i serwisowanie urządzeń, aktualizacja aplikacji, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu zdalnym.

Gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa. Głównie dzięki zastosowaniu przemysłowego, bezpiecznego połączenia VPN, protokołów SSL/TLS oraz szyfrowania asymetrycznego i certyfikatu X509 do autoryzacji sesji.

Umożliwia realizację funkcjonalności współdzielenia dostępu do Internetu pomiędzy różnymi urządzeniami znajdującymi się w sieci.

Zaawansowany audyt

UBIQUITY rejestruje w Twojej domenie w chmurze wszystkie działania związane z połączeniami urządzeń i operacje administracyjne domeny. Administrator ma możliwość weryfikacji obciążenia operatorów obsługi posprzedażowej wykonywaną pracą, weryfikacji poprawności wykonanej pracy oraz dostęp do statystyk z tego obszaru.

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

Hierarchiczna organizacja urządzeń i użytkowników Domeny w foldery i podfoldery z zarządzaniem prawami administracyjnymi dla subdomen. Definiowanie lokalnych administratorów podfolderów (z ograniczeniem widoczności tylko do folderów podrzędnych- poddrzewa) i Administratora domeny zachowującego pełną widoczność w całym drzewie.

Autoryzacja połączeń

Możliwość konfiguracji Uiquity X Runtime na urządzeniu tak, aby żądał interaktywnego potwierdzenia od operatora w terenie dla wszelkich połączeń przychodzących z aplikacji serwisanta zdalnego Control Center.

Nagranie

Poznaj cechy systemu zdalnego dostępu serwisowego

Indywidualny kanał wsparcia

Pozwala na sprawne i szybkie wysłanie prośby o pomoc, bezpośrednio z interfejsu Ubiquity Runtime Użytkownik Control Center, który ma włączoną opcję otrzymywania próśb o pomoc, otrzymuje wizualne powiadomienie z żądaniem pomocy od operatora na instalacji. Możliwe jest również uruchomienie dodatkowego mechanizmu w postaci wysyłania wiadomości e-mail do autoryzowanych techników wsparcia.

Rozszerzona rzeczywistość

Łatwa i intuicyjna w obsłudze funkcjonalność polegająca na wykorzystaniu urządzenia mobilnego i udostępnieniu obrazu z obiektu (“na żywo”) – przez użytkownika na instalacji – serwisantowi zdalnemu. Przyspiesza proces diagnozy problemu i pozwala na zapoznanie się operatora zdalnego z fizycznym stanem serwisowanego urządzenia (np. czy jest zasilone, jaki jest stan diód diagnostycznych, czy nie doszło do usterki sprzętowej).

Interfejs Ubiquity Web API

Służy do integracji funkcjonalności Ubiquity z aplikacjami użytkownika. Pozwala na wywoływanie i obsługę funkcjonalności zdalnego dostępu serwisowego z poziomu aplikacji najczęściej wykorzystywanych przez użytkownika. Znacząco przyspiesza to proces realizacji zdalnych połączeń serwisowych oraz zarządzania nimi.

Webinar

Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z naszym materiałem na temat systemu zdalnego dostępu serwisowego

Podsumowanie korzyści

Możliwość bieżącej kontroli i nadzoru realizowanych czynności i procesów.

Minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii, jej negatywnych skutków i związanych z nią kosztów.

Utrzymanie instalacji w odpowiedniej “kondycji” i zapewnienie ciągłości jej pracy.

Prosty, szybki i tańszy dostęp do usług serwisowych (i innych usług, które mogą być świadczone w wersji zdalnej: konsultacje, szkolenia itp.).

“Koło ratunkowe” w przypdaku sytuacji i zdarzeń losowych, które uniemozliwiają osobistą wizytę na obiekcie (np. pandemia, warunki pogodowe, problemy natury komunikacyjnej itp.).

Obniżenie kosztów na etapie uruchomienia, konfiguracji, modyfikacji, użytkowania, diagnostyki usterek, serwisu itd.

Skrócenie czasu wykrywania ewentualnych nieprawidłowości.

Produkty rozwiązania

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję