UNIFET® Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Gliwicach, która produkuje specjalistyczne tłuszcze do celów spożywczych. Stały rozwój przedsiębiorstwa pozwolił mu zająć pozycję największego producenta frytur do smażenia oraz jednego z kluczowych dostawców margaryn dla cukiernictwa i piekarnictwa na polskim rynku.

W 2013 roku firma Unifet podjęła decyzję o konieczności wdrożenia w zakładzie produkcyjnym systemu do zarządzania zużyciem energii elektrycznej.

Oczekiwania klienta wobec systemu były następujące:

 • rozproszona architektura (system ma obejmować kilka budynków) i komunikacja oparta o Ethernet,
 • włączenie w system liczników energii zakładu energetycznego po protokole IEC62056-21,
 • przechowywanie danych na zakładowym serwerze SQL Server poprzez HTTP REST Web Service,
 • analizy danych i raportowanie z wykorzystaniem Microsoft SQL,
 • aplikacja internetowa jako interfejs human-machine (brak systemu wizualizacji SCADA),
 • instalacja i uruchomienie zgodne z duchem szczupłego zarządzania (Lean),
 • gwarancja elastyczności i możliwości rozbudowy systemu w przyszłości.

Do scentralizowanego odczytu danych z liczników i zarządzania zużyciem energii firma Unifet wybrała system S-Monitoring firmy Saia Burgess Controls.


Rys. Przykładowe zrzuty z systemu S-Monitoring

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia – elementy systemu S-Monitoring

 • Sterownik E-Controller PCD1.M1060E0 – 1 szt.,
 • Konwertery impulsów licznikowych na protokół S-Bus PCD7.H104S – 3 szt.,
 • Liczniki energii elektr. trójfazowe do pomiarów bezpośrednich ALE3D5FS10C3A00 – 3 szt.,
 • Liczniki energii elektr. trójfazowe do pomiarów półpośrednich AWD3D5WS00C3A00 – 15 szt.

HMI – aplikacja webowa S-Monitoring

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno