Sabur PV Management

System monitoringu i sterowania instalacją fotowoltaiczną

Wspiera w procesie utrzymywania rezerw mocy i magazynowania energii, ale przede wszystkim w bieżącym monitoringu i sterowaniu procesami. Zbierane i gromadzone przez system dane dostarczają informacji na temat wydajności pracy instalacji i umożliwiają zarządzanie poszczególnymi jej elementami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

Odczyt, zapis i przesył wartości z urządzeń peryferyjnych.

Bieżący, szybki dostęp do aktualnych danych (w tym charakterystycznych dla falowników).

Monitoring kluczowych wartości i ocena efektywności poszczególnych urządzeń i całej instalacji.

Wizualizacja realizowanych procesów (w standardzie HTML5).

Szybkie wykrywanie usterek, ich dokładna lokalizacja (dzięki funkcji alarmowania).

Możliwość skomunikowania systemu ze stacją pogodową.

Zarządzanie z poziomu sterownika 

Wykorzystany w tym rozwiązaniu sterownik (pełniący funkcję webowego lokalnego systemu SCADA) charakteryzuje się dużymi możliwościami komunikacyjnymi, pozwala na odczyt, zapis i przesył wartości z urządzeń peryferyjnych (zgodnie z wytycznymi klienta), umożliwia wizualizację realizowanych procesów (w standardzie HTML5) oraz realizację funkcji sterowania.

Kontrola kluczowych wartości 

System zapewnia dostęp do danych charakterystycznych dla falowników (takich, jak całkowita i dzienna ilość wyprodukowanej energii, czas pracy, temperatura wewnętrzna, całkowita moc pozorna, bierna i czynna, współczynnik mocy, częstotliwość napięcia, prąd, napięcie) pozwala kontrolować i oceniać ich efektywność, w szybki sposób wykrywać ewentualne odstępstwa od normy i wdrażać działania naprawcze.

Monitoring warunków pogodowych 

Skomunikowanie systemu ze stacją pogodową i dostęp do informacji dotyczących pomiaru nasłonecznienia, temperatury otoczenia i paneli fotowoltaicznych pozwala na uwzględnienie warunków atmosferycznych w procesie oceny pracy instalacji i wnioskowanie, które parametry, i w jakim stopniu pogarszają lub poprawiają jej efektywność.

Ulotka

Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z naszym materiałem na temat rozwiązania dla fotowoltaiki

System alertowania

Zastosowana w rozwiązaniu funkcja alarmowania umożliwia szybkie wykrywanie usterek, ich lokalizację, eliminację oraz przywracanie prawidłowego działania. Taka strategia pozwala zminimalizować czas trwania i zasięg błędów (awarii), dzięki czemu ogranicza wynikające z nich koszty (finansowe i pozafinansowe) i znacznie poprawia efektywność pracy instalacji.

Trwałość i bezawaryjność

Użyte w rozwiązaniu komponenty (o jakości przemysłowej i długim cyklu życia) zakładają prawidłowe wieloletnie funkcjonowanie instalacji i gwarantują dokładność i sprawność działania przy warunkach atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) charakterystycznych dla miejsca jej lokalizacji.

Otwartość i elastyczność

Rozwiązanie jest swobodnie programowalne, otwarte, z możliwością dostosowania go do indywidualnych wymagań klienta. Jednocześnie jest oparte na schemacie, dzięki czemu może być w łatwy sposób powtarzane w innych lokalizacjach, w takim samym lub zbliżonym kształcie.

Podsumowanie korzyści

Eliminuje konieczność lokalnego nadzoru i zarządzania.

Rozszerza możliwości dostępu użytkownika, uniezależniając go od miejsca przebywania.

W znacznym stopniu ogranicza zapotrzebowanie na zasoby ludzkie.

Przyczynia się do obniżenia kosztów, np. kosztów serwisu, kosztów transportu, kosztów awarii i związanych z nimi przestojów itp.

Pozwala na ujednolicenie kluczowych wartości i udostępnienie ich w odpowiedniej  formie.

Zapewnia szybki dostęp do informacji, procesów i funkcjonalności.

Eliminuje ryzyko błędu w procesie odczytu i przesyłu danych.

Produkty rozwiązania

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję