Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych

Spółka Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych jest znanym i cenionym producentem wyrobów skaleniowych i kwarcowych w Polsce. Firma szczyci się ponad 100 ­letnim doświadczeniem w produkcji surowców mineralnych i oferuje wysokiej jakości grysy i mączki skaleniowe, mączki kwarcowe oraz kruszywa granitowe. SKSM zatrudnia ponad 120 osób, dysponuje trzema laboratoria mi badawczymi, nowoczesnym parkiem maszynowym i wydobywa ponad 800 000 ton surowców mineralnych rocznie. Głównymi odbiorcami produkcji SKSM są przemysł ceramiczny, szklarski i budowlany.

Do scentralizowanego odczytu danych z liczników i kontroli zużycia energii elektrycznej spółka SKSM wybrała system S-Monitoring firmy Saia Burgess Controls. Dane pomiarowe z liczników energii elektrycznej są zbierane i przetwarzane w sterownikach E-Controller.

Jak to działa?

Liczniki energii elektrycznej z protokołem komunikacyjnym S-Bus zamontowane zostały w rozdzielniach zasilających poszczególne maszyny i ciągi technologiczne. Zebrane dane pomiarowe przekazywane są za pomocą magistrali S-Bus do sterowników E-Controller, które je rejestrują i przekazują do wewnętrznej sieci informatycznej. Do wizualizacji zebranych danych służy rozszerzona wersja aplikacji S-Monitoring, którą po przeszkoleniu technicznym wykonał zakładowy informatyk. Dane o zużyciu energii oraz poszczególnych parametrach elektrycznych są dostępne i analizowane na bieżąco oraz miesięcznie ‒ pod kątem poszczególnych ciągów technologicznych.

 

Jakie korzyści przyniosło wdrożenie?

  • Stała, bieżąca kontrola zużycia energii i parametrów elektrycznych poszczególnych ciągów technologicznych,
  • Szybka reakcja w przypadku wystąpienia niewłaściwych parametrów poboru energii elektrycznej,
  • Wykorzystanie mocy zamówionej dla całego przedsiębiorstwa wzrosło do 90%,
  • Wiarygodne dane pomiarowe dotyczące zużycia energii na poszczególnych ciągach technologicznych.

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia – elementy systemu S-Monitoring

  • Liczniki energii elektrycznej Saia PCD AWD3 do pomiarów półpośrednich, trójfazowe, z interfejsem komunikacyjnym S-Bus – 36 szt.,
  • E-Controller, Saia PCD1.M0160E0 – 3 szt.,
  • Terminator Saia PCD7.T161 – 3 szt.,
  • Zasilacz Q.PS-AD2-2402F – 3 szt.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję